Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

give up my work in despair", maar het ook waar gemaakt heeft door daden, die nu nog met stillen eerbied vervullen.

Het reeds met een enkel woord aangeduide handboekje voor de bestudeering van E.'s leven heet: „Talles on David Livingstone". Het geeft een schema voor 6 vertellingen, met allerlei practische wenken voor den verteller, toelichtingen en wetenswaardigheden. Achterin vindt men op 9 kwarto-pagina's, welke door perforatie gemakkelijk los te maken zijn, een aantal geteekende illustraties, daaronder een schetskaart van Afrika, een détailkaart, welke duidelijk de route laat zien welke de trouwe bedienden van L. genomen hebben, toen ze het lijk van hun geliefden meester dwars door de wouden, over bergen en rivieren, door vijandige stamgebieden en moerassen, naar de kust van Zanzibar droegen om het naar Engeland te kunnen laten verschepen. De prijs van dit werkje is ƒ0.95 fr. p.p.

Een eenvoudig beknopt boekje met eenige goede illustraties naar foto's en teekeningen, tusschen den tekst, verscheen in de Duitsche taal in 1913, toen er 100 jaar verloppen waren na de geboorte van Livingstone. Het heet: „D e r grosse P f a d f i n d e r für die E v a n g. M issionen Deutsc h-O s t-A f r i k a s" en werd geschreven door Ludwig Weichert. Het omvat een kleine 50 blz., groot octavo en kost fr. p.p. 55 cent.

Het kleinste Engelsche werkje is het deeltje dat over L. verscheen in de „New Missionary Series". Grace Arthur vertelt daarin in korte trekken, maar op levendigen toon van David L. — Het boekje heeft een cartonnen band, 4 plaatjes, waarvan 1 gekleurd en kost 95 cent. — Speciaal met het oog op kinderen werd geschreven een aardig uitgegeven boek in klein-kwarto-formaat met 6 pakkende gekleurdè en 6 zwarte platen, geteekend door Ernest Prater, Ook de band is geïllustreerd met een plaat in kleuren. De titel is „T h e C h i 1 d ' s Livingston e". De schrijfster is de zoo gunstig bekende Mary Entwistle. E n de prijs bedraagt slechts ƒ T .50 fr. p.p.

In een aardig frisch bandje en met één gekleurde plaat verscheen nog een heel goede levensbeschrijving, getiteld: ,,D a v i d Livingstone, Missionary and

Sluiten