Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arab. Ook hier een aantal toelichtende platen. De prijs (lezer beide deelen bedraagt 90 cent per stuk fr. p.p.

Een eigenaardig boekje is „M issionary Play II ours", compiled by Yera Walker en Elsie Spriggs. Men vindt daarin allerlei korte opgaven, die verband houden met het speciale onderwerp. Men zal o.a. opgegeven en uitgelegd vinden allerlei spelletjes uit China, Zuidzee-eilanden, Eng. Xieüw Guinea, Afrika, Indië en Japan. Prijs 30 cent fr. p. p.

Verder moeten nog genoemd worden een tweetal werkjes, die uitpuntingen geven voor vertelstof over groote Zendingsfiguren.

Daar is bijv. „O u t 1 i n e Missionary T a 1 k s and S t o r i e s", door Emily Entwistle. Het begint met een inleiding „Our Aims and Ideals". Daarna een tiental schetsen, waaronder in dit verband van beteekenis zijn: Britsch-Indië (William Carey), China (Robert Morrison en David Hill), Mantsjoerije (Arthur Jackson), Mongolië (James Gilmour), Afrika (James Stuart of Eovedale), Groenland (Hans Egede), Zuidzee (David Cargill en John Williams). In bandje ƒ 1.60. (Miss Entwistle has constructed a most unseful book for all who desire to make Missionary Subjects interesting to Children").

In verband met Maiy Slessor werd reeds genoemd ,,H e r o i it e s of Unknown W a y s". Behalve over deze Marv vindt men daarin nog de lijnen voor vertellingen over twee andere „Mary's". Het zijn Mary Bird of Persia (men zie wat ik over haar meedeelde onder „Perzië" en Mary Stone, die in China arbeidde (men zie onder China).

Naast deze boekjes met „Outlines" zijn ook verscheidene bundels, waarin men de verhalen geheel uitgewerkt aantreft. Om bij de behandeling van groote figuren in de Zending te blijven, moet gewezen worden op een drietal bundels van flinken omvang, ieder goed geïllustreerd hiel 10 platen en in stevigen linnen stempelband. De prijs per stuk is ƒ 2.25.

i°. M i s s ion a ry H e r o e:s in A s i a". Daarin o.a. James Gilmour (In the Steppes and Desserts of Mongolia). — A Japanese Romance. — The Saviour of I Y iao-Yang (China).

Sluiten