Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

titel: „M issionary Stories for the Junior s". In enkele bladzijden geeft het bijv. enkele belangrijke lijnen uit het leven van Livingstone, de beide GrenfelLs, Mackay van Uganda,' James Gilmour en meer dergelijke Zendingsmannen, die ik reeds eerder in verband met de Stuart Hardy-platen noemde. Het boekje van 120 blz. kost in linnen band ƒ 1.20.

Breeder uitgewerkt zijn de verhalen, welke gebundeld werden door Cora Banks Pierce en Hazel Northrop onder den titel „Stories from f a r A w a y". Tegenover den titel staan een tweetal merkwaardige plaatjes van kinderen, die in Perzië bezig zijn met het weven van de bekende tapijten. Behalve Perzië komen nog tal van andere landen aan het woord in gezellige verhaaltjes. Daarvan noem ik om het verband: Japan (2), China (2), Afrika (6), Mongolië, Zuidzee-eilanden. Het omvangrijk werkje kost in linnen stempelband ƒ 2.40.

Nog drie Duitsche bundels moeten genoemd worden, n.1. ,,\V as die Missionsglocke laute t", für unsere Jugend zusammengestellt von Frau Agries Lewinski. Het boek w T erd royaal uitgegeven op kwarto formaat en hééft een sprekenden band in aansluiting op den titel. Er staan niet minder dan 91 bizonder geslaagde illustraties bij de tallooze korte verhaaltjes, die heel wat interessante trekjes verhalen uit de Zending in Afrika, Br.-Indië en IJsland. Wielemaker vestigde op dit boek reeds de aandacht in zijn „School en Zending". Plet is ook ten volle een aanbeveling waard. De prijs is laag: ƒ1 .95.

Het tweede is: „J u g e n d 1 i c h e S t r e i t é r" (eine Erzahlung für Kinder und Anleitung wie Deutsche Knaben und Madchen ihren kleinen braunen, schwarzen und gelben Brüdein und Schwestern -auf der ganzen Welt helfen können, von Elisabet Franke) (China, Br.-Indië, Arabië enz.). Zes goede plaatjes, een onderhoudenden tekst en een netten stempelband. Prijs ƒ 1.90.

Dit is ook de prijs van een soortgelijk uitgegeven boek van denzelfden omvang geschreven 'door Frieda Plinzner ,,H e i d e nk i n de 1* in J e s u Licht" (Missionsgeschichten mit Bildern). Ook hierin vertelstof over

Sluiten