Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belangrijke verschijnselen op Zendingsgebied.

Ideaal en werkelijkheid. — In Togo. — De Broedergemeente.

Ideaal en werkelijkheid. — Met belangstelling en ingenomenheid zullen onze lezers uit het verslag van dr. Van Boetzelaer hebben kennis genomen van de besprekingen in den Internationalen Zendingsraad over de bezetting der Duitsche zendingsvelden.

Erkend werd, dat deze uitsluiting het geestelijk leven van Duitschland schaadt door een uiting van geestelijk leven te belemmeren. Ook, dat zij de internationale geestelijke gemeenschapsbanden verzwakt, dat zij de niet-christelijke volkeren berooft van beschikbare hulp, dat zij de ontwikkeling van blijvende vriendschapsbetrekkingen tusschen de natiën vertraagt. En verder, dat het doen voortbestaan van bedoelde beperkende bepalingen het beginsel der godsdienstvrijheid, dat een levensbeginsel der Christelijke kerk is, in gevaar brengt. De wonden, door den oorlog geslagen, zullen dan ook niet ten volle worden geheeld, vóórdat de weg voor de Duitsche zendelingen weer geopend wordt om hun zendingswerk te hervatten.

Onder aanneming van deze algemeene beginselen besloot de Raad dan ook om een beroep te doen op de nationale zendingsorganisaties en genootschappen van die landen, waarvan de regeeringen zendelingen, -op grond van hun nationaliteit uitsluiten, teneinde terugkeer zoo spoedig mogelijk te verkrijgen. Dit onder voorwaarde, dat de terugtrekkende zendelingen bereid zijn samen te werken met de plaatselijke regeeringen en in den nieuwen geest, die de verhouding van Westersche zendelingen tot de Christelijke kerken van ieder afzonderlijk zendingsveld begint te kenmerken.

Waar Duitsche zendingsvelden thans door niet-Duitsche Zendingscorporaties bezet zijn, moet deze bezetting als een

Sluiten