Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTERS

OP DE

TWIXTIG eerste deelen Yan het Tijdschrift: „Mededeelingen vau ffége het Aederlandsehe Zendelinggenootschap."

DOOR

M. iï. SCHIPPERS,

Kweekeling van het Ned. Zend. Genootschap.

a. Zaakregister.

b. Plaats- en Persoonregister.

Bibl. Hendrik Kraemer Inst.

7H0 033 7513

Sluiten