Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spingereedschap, vezelstoffen, enz. XVIII, 158. Spreekwoorden. Javaansehe - IX, 283. » Minahassische - en Gezegden. XX, 68. Standpunt. Het - van ons Genootschap. XIV, 97. Staten-Generaal. Het inlandsch onderwijs, besproken in de Tweede Kamer der - XVIII, 66. » Twee adressen aan de Tweede Kamer der - XVII, 438, 443. Statistieken betreffende het schoolwezen in de Minahassa. I, 268, 270, 271; VII, 226. Subsidiëring van bijzondere inlandsche scholen. XVIII, 296.

T.

Taal. Alfoersche - III, 19. » Hollandsche - III, 27. • De -, het ware kenmerk der nationaliteit. XIV, 376. » De - van Bolaang-Mongondou. XII, 189. d Het invoeren der Hollandsche - in de Molukken. VIII, 337. t Van welke - moeten de zendelingen in de Molukken zich bedienen? II, 172, 279; III, 40. Taal-, land- en volkenkunde. Het wederkeerig belang der zending en der - XX, 299. Tampat fosso. II, 263. Tasmaniërs. De laatste der - XIV, 74. Teekeningen. Toelichting der - van hel kostschoolgebouw. II, 97. Teekenschrift. Ond Alfoersch — VI, 407; VII, 93. Tentoonstelling van vee. Eerste - in de Minahassa. XVIII, 299. » Verslag van den afloop der - en veemarkt te Tomohon. Juli 1874. XVIII, 302. n te Tomohon, Juli 1874. Indrukken en gedachten. XIX, 1, Theïsme. Het Indisch - of de Brahmo-Somaj (Brahmoïsme). XVII, 168. Timor en Savoe. XV, 102. Timwoekar (urn). II, 354. Tjahaja Sijang. (De glans van het daglicht). Maandblad voor de Minahassa. XIII, 367. » De - in 1870. XV, 153. b Onze eischen. XVI, 1, 183. » De - in 1871. XVII, 32. Toespraken van Inlanders. III, 7. Toiletzaken en weeldeartikelen. XVIII, 147. Tuingereedschap . XVIII, 154.

Sluiten