Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donshlaar , W. M. Aanteekeningen over het eiland Saleijer. I, 277. p Aanteekeningen over het eiland Savoe. XVI, 281, 333; XVII, 446. r Een oude en een nieuwe akker: Timor en Savoe. XV, 102. » Een paar opmerkingen naar aanleiding van het woord van den Heer R. Wijnen, gesproken ter jaarvergadering van het Ned. Zend. Gen. 1871. XVI, 341. » Gedachten over .... Zuid-Celebes, enz. IV, 325. d Gemeenten en scholen op Timor in 1870. XV, 366. » Het inlandsche Christendom en schoolwezen op Timor. VIII, 24. » Nog iets over het waarnemen der kleuren bij verschillende volken. XVI, 393. » Proeve van de godsdienstige literatuur der Makassaren. V, 84. Duff , Dr. Alexander . XIII, 134. Dulaurier. XV, 21. Duymaer van Twist , Mr. A. J. Gouv.-Generaal. II, 42. » » Brief van den Heer - aan den Heer C. F. Hofstede de Groot. XVII, 99. Dijk, P. van. XVII, 222.

E.

Edwards . Zendeling. XIII, 131. Elïas, Samuel . Oudmeester. XVIII, 237. Gouverneur. X, 371. Brief van - V, 313. Het Ceramsche* Kakianverbond. IX, 205. Woordenlijst van eenige dialecten der Ambonsche eilanden. VIII, 61, 301 ; IX, 109. Zending op Ceram. V, 287. Gezondheidsregelen voor Europeanen in - XVI, 117. Het zendingwerk in - XVII, 390. b Staat der scholen voor inlandsch onderwijs aldaar, in 1873. XVII, 447. » Verhouding van de bevolkingen tot het aantal inlandsche christenen aldaar, in 1872. XIX, 204. » Wat de Knoet voor - belooft. XVIII, 282. Europa. Jezus Christus: - en Azië. XVII, 272. Eölinghuizen. Ekris , A. van. Engekch.lndië.

Sluiten