Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niemann , G. K. Het koloniaal museum der Ned. maatschappij tot bevordering van nijverheid, te Haarlem. XVII, 220. n Het maandblad voor de Minahassain 1870. XV, 153. Id. 1871. XVII, 32. n Hoe men buitenslands onzen arbeid ignoreert. XVII, 224. » Iets over de wereldtentoonstelling van 1867. XII, 72. « Ontdekkings-togten op Nieuw-Guinea. XVII, 165. » Varia. XVI, 41. > Zending, Islam, Nederland. VI, 1. Nieuwenhuijs . Ass.-Resident. X, 184. Nieuw-Guinea. XVI, 45. » Een Russisch reiziger op - XVII, 103. » Ontdekkings-togten op - XVII, 165. Nobili, Robert de . Zendeling. XIII, 20. Nooy, Hendrik Willem . Eerste verslag. II, 205. ii Levensberigt. II, 195. ii Verslag over de gemeenten rondom het meer van Tondano. III, 367; IV, 33. Nijl. De slavenjagt aan den Witten - bedwongen. XVII, 406. » Onderdrukking van den slavenhandel in het gebied van den Witten - XVIII, 63.

O.

Olpen, van . Resident. X, 373, 375.

Oostkust van Afrika . De slavenhandel aldaar gefnuikt. XVII, 313.

P.

PanditS . De - IX, 333. Pape , Zendeling. XV, 366. Parépé (Minahassa). Een dag te - XVII, 320. Paritti. Kerkelijk dienstwerk te - XV, 375. Pasoeroean. II, 137, 167. Patteson, John Coleridge , de zendeling-bisschop van Melanesië. XIX, 66, 277. Petermann's Mittheilungen. XX, 124. Pfeiffer, I da . II, 23; XVII, 225. Picauly . Mededeelingen tot de kennis der Alfoeren, enz. III, 195. Pietermaat . Resident. II, 80; X, 370. Poensen , C. Belastingen op de inlandsche woningen. XIX, 317. » Bijdragen tot de kennis van den godsdienstigen en zedelijken toestand des Javaans. IX, 333; X, 23; XIII, 153, 313; XIV, 259.

Sluiten