Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud der Maandberichten

van het jaar 1889.

Bladz. No. 1. Blijde deelneming in het werk Gods 1 . Eerste ontmoetingen van Br. Bieger op Savoe 7. Woorden van den Voorganger te Soerabaja, Mattheus Maddakin. 10. Uit het beheer der geldmiddelen van het Amerikaansche zendelinggenootschap te Boston .... 13. Rubin 14. Onze Broeders Wijngaarden en Hulstra 15. Pinkstercollecten, Bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten .16. No. 2. Het gemeentevjerk in de Minahassa 17. Vijftiende Jaarverslag van de Kwartgulden-vereeniging. . . 23. Rost- en Dagschool voor Dochters van Inlandsche hoofden en aanzienlijken in de Minahassa 26. Een woord gericht tot de Protestantsche gemeenten in ons Vaderland 29. Postzegels 30. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen , Giften en Legaten 31. No. 3. Aan de Bestuurders, Leden en Begunstigers van het Nederlandsche zendelinggenootschap. (Met inliggend blaadje). . 33. Zijn de hulpbronnen van ons Genootschap geëvenredigd aan den omvang en de eischen van zijn werk ? 36. Financieel verslag omtrent de Meisjesschool in de Minahassa over de jaren 1887 en 1888 39. De Islam te Gorontalo. ... 41. Het gemeentewerk in de Minahassa. (Vervolg) 42. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften • en Legaten 45. No. 4. Japan 49. Het gemeentewerk in de Minahassa. (Vervolg en slot). . 59. Uit Savoe 62. Br. en Zr. Poensen. . 62. Bijdragen op Java, in 1888; voor den werkkring Malang. . 63. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten 63 . No. 5. In memoriam van Br. H. Hiebink 65. Minahassa. (Werkkring van den Hulpprediker H. J. Tendeloo ) 66. Huwelijk van Br. M. Brouwer 78. Br. Ph. Bieger 78. Uit een schrijven van Br. J. K. Wijngaarden . . . . 78. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten 80.

Sluiten