Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

(97" te Bekening). Nederlandsch OosMndië. aMIïARAWA . Door Os. Bussingh de Vries. Collecte .... . Bijdrage . AMBOINA. Door de predikanten. Kerstcollecte BANDONG. ' Ds. Tydeman, Oudejaarsavond-collecte BATAVIA. » Mej. B , bijdrage •/ I)s Kemmann, gift BAT JAN. « Rr. Schippers. Zondagschool BUITENZORG. •> I s. Carpentier Alting Oudejaarsavond-collecte. CHERIBON. » Os. Crousaz, » . . DJOK.JOKARTA en MALANG. Hoor Ds. de Vries, collecte. . . . FORT DE KOCK. Door Ps. Knuttel, Oudejaarsavond-collecte KOTTA RADJA. « I)s. van Oosterzee, Kerstcollecte MADIOEN. * » van Berkum, Oudejaarsavond-collecte MACASSAR. « » Bach, collecte MEDAN. » * Klerk de Reus, Kerstcollecte »•/««» Bijdrage Pinkstercollecten. / 14,95 10,26,40

De zorg voor de expedities berust bij Br. J. W. Roskes.

De Permanente Commissie ter bevordering der belangen van het Genootschap hier te lande, bestaat uit (le volgende leden:

Voor Gelderland : de BB. G. W. Stemler te Velp, W. J. Coenen te Drumpt, J. A. van Tri ebt te Oosterbeek, A. F. H. Blaauw te Eist, J. H. Heidenrijk te Tiel, H. S. Balsem te Beek en übbergen, K. Heringa te Groenloo en J. M. Kolff te 'Arnhem (Secretaris).

Voor Zuid-Holland: de BB. A. Drost Dz. te Delft (Secretaris), H. G. Hagen te Leiden, A. van Oosten te Lekkerkerk, P. M. Keiler van Hoorn te Dordrecht, G. J. A. Jonker, te Kralingen en B. W. Colenbrander, te Brielle.

Voor Noord-Holland: de BB. A. G. Boon te Enkbuizen. J. Craandijk te Haarlem (Voorzitter), L. C. Schuller tot Peursum te Amsterdam (Secretaris), P. J. Proost te Koog a d Zaan, A. M. A. Reijnders te Wognum en H. A. Ludwig te den Helder.

Voor Zeeland : de BB. C. P. Buijze te Hulst, Tj. Kielstra te Middelburg en G. L. Krol te Groede.

Voor Utrecht: de BB. D. P. M. Graswinckel te Amersfoort en B. Ch. Ledeboer te Loenen a/d Vecht.

Voor Friesland: de BB. S. J. Rutgers te Hallum, G. H. van Borssum Waalkes te Huizum en T. Beekhuis te Wirdum.

Voor Overijsel : de BB. A. G. van Anrooy en J. A. H. Michelsen te Kampen, W. D. van Leeuwen Boomkamp te Olst, E. Cats Wor en D. J. R. Jordens te Zwolle.

Voor Groningen: de BB. C. H. van Rhijn te Groningen, J. S.'Cloeck Hellema te Warfhuizen, P. J. Rogaar te Midwolda, H. J. André Douwes te 't Zandt en F. W. P. Hofstede te Grootegast.

Voor Noord-Braband : de BB. J. G. van Lakerveld te Helmond en J. G. W. Krol te Oudenbosch.

Voor Drenthe : de BB. J. G. Busch Keiser te Dalen, P. A. Busch Keiser te Roder wolde en J. van Giffen te Die ver.

Voor Limburg: de BB. D. Hendriksz te Meersen en F. H. Moorrees te Gennep.

En uit het Hoofdbestuur: de BB. J. Craandijk te Haarlem, J. C. Neurdenburg en J. La Verge te Rotterdam.

Sluiten