Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft men over eene steenen brug het erf der ziekeninrichting betreden, dan vindt inen dadelijk links een gebouwtje voor de administratie en voor de inschrijving van zieken en verpleegden. Recht tegenover zich ziet men het 33 Meter breede hoofdgebouw in Zwitserschen stijl. Het middengedeelte met tuitgevel is geheel van steen opgetrokken en bevat twee kamers, de voorste ingericht voor apotheek, de achterste voor operatiekamer, alles naar den eisch. De beide vleugels, houten stijlen met bamboeomwanding, bestaan mede elk uit twee kamers, tot ziekenzalen ingericht; de beide uitersten voorzien van slaaptafels, de beide middelsten van doeltreffende kribben. l)e gallerijën vóór de ziekenzalen worden tevens gebruikt voor de behandeling der loopende patiënten.

Aan de achterzijde van het hoofdgebouw, recht in het midden heeft men eene overdekte verbinding met een blok bijgebouwen, bestaande uit zeven kamers met voorgalerijtje. De middelste kamer is ingericht voor keuken. Ter weerszijde heeft men eene badkamer, en van de vier overige kamers worden twee gebruikt als bedienden- en twee als voorraadkamers.

Rechts, op zij, heeft men een gebouw, dat dienst doet als rijstschuur met eene capaciteit van 3500 bossen padi, en achter de bijgebouwen een paar badkamers met put. Zoowel achter het hoofdgebouw als achter de bijgebouwen loopt eene gemetselde waterleiding met helder stroomend water. Denkt men zich de ruimte tusschen hoofd- en bijgebouwen afgesloten door een bamboe-pagger bij wijze van binnenplaats, dan heeft men een complex van gebouwen, te samen, volgens deskundigen, vormende eene voor Inlanders alleszins geschikte ziekeninrichting.

Hoezeer steekt dit alles af bij onze oude «kamar obat" sameugesteld uit de resten van een oud kippenhok en wat overgebleven hout van de kerk. En toch, hoezeer wij ons verblijden, hadden wij alles te voren kunnen berekenen, dan hadden wij op nog grooter plaatsruimte gerekend. Wat toch is het geval? Toen wij begonnen met bouwen bedroeg het gemiddeld aantal verpleegden slechts 12 per dag, en nu is dat cijfer reeds gestegen tot gemiddeld 50 daags, en ons Ziekenhuis is berekend voor 5G patiënten. Het laat zich dus aanzien, dat wij spoedig tot uitbreiding zullen moeten overgaan.

Sluiten