Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mejuffrouw J. Oort (Luthersche Burgwal 27, den Haag), die zich w elwillend bereid heeft verklaard, de leidiug der finantiën van dat Comité op zich te nemen.

Met vurige bede tot God, dat Hij aller pogingen met welslagen moge bekroonen, bevelen wij de belangen der scholen in de Minahassa aan de christenen in Nederland met vrijmoedigheid aan.

In 1896 ls Insoltomon;

Bjj het Haagsche Comité:

Vit Zuid-Holland.

Delft, door Ds. A. Drost Dz • • / 75,25 Dordrecht , door Mej. Pijzei, van het Dames-Comité . . II 272,20 Gouda , door Ds. ten Bosch 92,41 J 's Gravenhage, en van elders . . 220,22 Leiden, door Mej. Prins 116,— 48,— Idem door Mej. van Heijningen 9,— Voorburg , door Mej. Koolemans-Beijnen 14,50 f 846,58 J

Uit Zeeland.

Middelburg , door Mevr. van de Swaluwe ■ ■ f 61,— Nieuwerkerk , door Mej. van der Vlugt geb. van Ree . . . 11 17,35 Zierifczee, door Jonkvr. Schuurbeque-Boeije 15,— f 93,35

Uit Noord-Brabant.

Ginneken, door Mej. Lammerts van Bueren ■ ■ f 7,50 f 7,50

RECAPITULATIE.

Zuid-Holland ƒ 846,58$ Zeeland ii 93,35 Noord-Brabant « 7,50 f 947,43}

By het Rotterdainsche Comité:

Rotterdam, door Mej. Browne Idem door Mej. van Eek Idem door Mej. van der Velde ƒ 194,40 ii 14,10 n 11,— ƒ 219,50

Uit Friesland.

Leeuwarden, door Mej. Wichers f 44,— f 44,—

Uit Noord-Holland.

Amsterdam, door Mej. Adriani, Vereeniging van 5 Dames . . ƒ 146,— Haarlem, door Mevr. Cnumdijk ii 45,— Idem van de Vereeniging nDe liefde van Christus dringt ons", ii 45,— Hilversum, door Mej. Dermout 'I 9,75 i/Uit het Negertje" ... u 7,05 ƒ 252,80

Sluiten