Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten. 100 ste Rekening.

Alten (Afd.). Door Ds. H. A. v. Oorde: Zioammerdam. Remonstr. Gem Uit de catechisatiebus Amsterdam (Afd.). Door den Heer C. G. Crone: Paaschcollecte Remomstr. Gem Door Ds. de Visser, van diversen Gecollecteerd in de Koepelkerk, van B.B Gecollecteerd door Diakenen 1 Coupon 3 °/ 0 Ned. W. Schuld Appingadam (Ard.). Door Ds. H. J. André Douwes: Delfzijl. Gift van N. N Eenum. Gift van J. N Collecte l)jj de vertooning van bpelsche platen 't Zand. Van de Vereeniging tot uitbreiding van het Godsrqk.. Arnhem (Afd.) Door Ds. Weddik: Gift van N. N * X 's Hertogenbosch. Door Ds. W. J. Oudegeest: Bergeijk Berlicum Bladel Boxtel Deurne Dieden. Kerkvoogdy.. Eindhoven Geldrop lledikhuizen Heeretoaarden Helmond llelvoirt 's Hertogenbosch I leusden Heeze Hilvarenbeek.. Kuik Lith Nuenen Oistertcijk Osch " Stratum Tilburg By de Zendingrede Valkenstoaard Vught Waalwijk St. Michiels Gestel Hontenisse. Door Ds. Coenen van N. N Meppel. Door Ds. A. W. Kamp: Door bezorging van Ds. van Paassen, de collecte by het optreden van Br. A. Kruyt Onderdendam (Afd.) Door Ds. J. J. Damsté: Baflo Schiedam (Afd.) Door den Heer N. Bylo: Van de Vereeniging //Op Hem zullen de heidenen hopen" Uit de catechisatiebus van wylen den lieer C. Mooy Van de Vrouwen-Vereeniging ter bevordering der Zehdingzaak.. .. f de kinderen der Evangel. Zondagschool " het Vrouwen-Hulpgenootschap door den Heer J. de Goederen.. Utrecht (Afd.) Door den Heer J. Jac. Koch: P. C. Luthersche Gemeente Vorchten. Door Ds. M. van Hcyningen-Nannïnga: Uit de Kerkelijke collecte Waterland (Afd.) Door Ds. A. Fetter: Broek in Waterland Uit de catechisatiebus van Ds. Ten Bruggenkate Buiksloot. Uit de catechisatiebus van Ds. Aalders P. C Edam. Hervormde Gemeente Evangelisatie Landsmeer Zaamslag. Door Ds. A. M. Knottnerua: Deel collecte Bijbellezingen Ned. Herv. Kerk PinksterCollecten. f 8,8,75 4,50 25,16 2,50 16,É // 7,50 // 1,20 « 15,10 2,50 7,80* 2,50 22,144 17,50 2,33* 3,634 4,75 « 17,774 * 7,50 V' 6 /25 « 11,60 » 2,50 * 12,—

Sluiten