Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Overzicht van de ontvangsten over de jongste vijf jaren.

1893. 1894. 1895. ( 3 ) 1896. 1897. Contr. en collecten in bidstonden ƒ 21519,90 ƒ 21127,44£ f 17128,77J ƒ 19272,12 ƒ 23542,44 Pinkster- en andere f eestcollecten // 6011,74 // 5570,74 // 4855,20^ // 5505,26J // 7 039,44J Hulpgenootschappen // 6799,63 // 6642,21 // 6564,50J // 6360,01^ // 6848,91 Giften en legaten (') // 38759,36 » 73815,07J « 45544,29 // 26641,48(8) // 145329,24 (*) Diversen, onder welke Tijdschrift, Drukkerij in de Minahassa enz. // 2700,27^- >/ 4071,30 // 2793,80 n 953,19 // 2095,33 ƒ 75790,90| ƒ 111226,77 ƒ 76886,571 f 58732,07 ƒ 184855,36J

(2) Ontbreken eenige Afdeelings-ontvangsten tot een bedrag van ± f 3000,—. (3) Waaronder aan feestgaven ƒ 4761,49. (4) ii ii ii n 76348,01}.

(1) Waren dus Giften en Legaten .. .. ƒ 38759,36 ƒ 73816,07} ƒ 45544,29 ƒ 26641,48 ƒ 145329,24 terwijl de Legaten bedroegen n 18010,— n 17086,— // 36019,15 n 7160,— li 58910,— dan geeft dit voor Giften

Sluiten