Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0. De volgende statistieken zijn opgemaakt uit de rekeningen: 1893. 1894. 1895. 1896. 1897.

3735,61 J » 92 37 1 2 1 4 23 11 11 1 5 11 8 5 1 10 17 1 4048,22 78 3 2 32 2 1 1 7 20 17 15 3 9 10 10 12 14 1 2 1 1 426 569 113 33 20 36019,15 2680,02 1. Uit hoeveel gemeenten Pinkstercollecten ontvangen 480 471 2. Uit hoeveel plaatsen bijdragen ontvangen 645 597 3. Hoeveel catechisatiebussen vermeld 102 93 4. Getal Hulpgenootschappen en yereenigingeu # . 38 43 5. Getal legaten 16 16 6. Bedrag der legaten . . . • • . . . * ƒ 18010,— ƒ 17085,— ƒ 7. Hoeveel hier te lande voor de scholen in de Minahassa ontvangeu werd 8. Driemaandskaarten van den Heer Kiesouw , te Zntfeu 9. Driecentscollecten en Centivereenigiugeu ...» 10. Vijf-en-twintigcents'-olleeten 11. Collecten bij opeubare samenkomsten 12. Schaalcollecten in de gemeente 13. Aandeel op de collecten in Zendingfeesten 14. Collecten in de vergaderingen van den Protestantenbond. •. 15. Bijdragen van Kerkeraden 16. ii ii Kerkvoogdijen • 17. Zondagschoolbusjes .....' 18. Bijdragen bij aanneming van lidmaten 19. ii van leeskringen 20. // van jongelings- en jongedochtersvereenigiugen 21. ii voor het lezen der Maandberichten 22. ii als opbrengst van postzegels en scheurpapier ..... 23. ii van wees-, oude mannen- en vrouwenhuizen 24. Nieuwjaarsgiften 25. Zendingbusjes 26. Kerstcollecten 27. Bijdragen van Diaconiën 28. Paaschcollecten — 29. Giften bij inschrijving van doopelingeii en het afgeven van attestatiën 2 30. Oudejaarsavond collecten 8 31. Bijdragen van zendingkransjes — 32. Opbrengst van verlotingen — 462 664 104 29 12 7160,— ƒ 2402,27 J 11 435 743 90 36 10 58910,— 3373,55 43 70 62 2 2 2 1 1 — 31 87 122 5 1 3 3 1 3 1 5 4 11 26 16 11 14 16 17 17 12 15 1 5 2 6 9 11 11 7 4 12 9 9 5 4 5 3 11 10 21 18 21 2 1 1 — 2 3 1 1 1 11 2 3 10 13 10 — 1 —

(1) Dit getal is aanmerkelijk grooter dan de voorgaande jaren door het optreden van Br. A. Kruyt , eu de feeatvergaderingen 19 December 1897.

Sluiten