Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1833. N-- 9.

MAANDBERIGT

van het

NEDERLANDSCHE

ZENDELINGGENOOTSCHAP,

betrekkelijk de uitbreiding van het christendom, bijzonder onder de

HEIDENEN.

ALGEMEENE VERGADERING.

' "ir\ " •" 9 3 MI338 w : r,i w ■i'ii-".'/ 13e jaarlijksche Algemeene Vergadering van' bei stuurders en leden des Nederlandschen Zendelinggenootschaps werd op Donderdag, den i8 den Jullj, in de Groote Kerk te Rotterdam gehouden. Onze geachte medebestuurder, D«. h. weijland , hield bij dezelve eene opwekkende rede over a Kor. III: 5 4 . Maar onze bekwaamheid is uit God , naar aanleiding van deze woorden voorstellende: hoe het ootmoedige gevoel onzer afhankelijkheid van God het meest geschikt is, om, ook ten aanzien van de uitbreiding des Evangelies onder de Heidenen, ons geloof en onze hoop op te wekken.

9

Sluiten