Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 4350, Taruna met 3700, Khandar met 176, en Tabnkan met 7100 zielen. Op dit eiland zijn dertien negerijen, groot en klein, in elke negerij is eene school en een leermeester, doch waarvan er maar vijf door het Gouvernement worden bezoldigd.

„ Wij hebben dit eiland geheel rondgereisd, al de scholen in de groote negerijen bezocht en de leerlingen geëxamineerd, en ook in enkele negerijen veel goeds gevonden. Overal, zoo op Tagulandang en Siauw , alsook op dit groote eiland, verkondigden wij Christus den gekruisten als den eenigen en algenoegzamen Zaligmaker van zondaren, strooiden het zaad des Evangelies alomme uit en doopten vele kinderen. Bijna eene maand bleven wij op dit eiland , om de gemeenten overal, zooveel mogelijk, te leeren kennen, en haar te onderwijzen in de waarheden van de Christelijke godsdienst.

„Van de Groote Zangersch gingen wij weder naar Stauw terug, en na aldaar nog een paar dagen vertoefd te hebben, vertrokken wij naar Tagulandang , waar wij den 21"" 1 October aankwamen.

„ Het Christendom is op de Zangersche eilanden al sedert het laatst der i? d ' eeuw gevestigd geweest; waarvan ik een bewijs heb gezien bij den Radja van Khandar , wiens voorouders in 1688 het Christendom hebben aangenomen. Deze gemeenten zijn altijd bediend geworden door de predikanten van Ternate en Amboina, die daar om de twee, of drie, of meer jaren kwamen, om te doopen en te trouwen. Zoo is D". kam in het jaar 1817?

Sluiten