Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

personen, tot de lagere klasse der maatschappij behoorende , zoo is liet ecliter overvloedig geweest ih arbeid en liefde. Daarvan kan onder anderen getuigen eene overzetting van liet N. T. in liet laag Maleiscli, oorspronkelijk door eenige leden van genoemd genootschap vervaardigd, waarvan de uitgave door D s . lenting en den Zendeling medhurst werd bezorgd. Aanmerkelijke sommen werden aan die uitgave benevens ook aan eenige Maleische en Javaansche traktaatjes te koste gelegd. Door de bemoeijingen van deze zelfde vereeniging werden ook vele gedrukte en geschrevene Javaansche traktaatjes , waarvan vele uit het Hollandsch vertaald, in den omtrek van Soerabaja , en zelfs, door middel van scheepsbevelhebbers, lot aan de zuidkust van Java verspreid. Men schreef somwijlen Bijbelspreuken, als Joh. III: 16 en 36, 1 Tim. 1:15 en andere, op stukjes papier, en stelde die op de markten of andere veel bezochte plaatsen ter lezing. En toen later het N. T., door den Zendeling brückner in het Javaansch vertaald, in het licht verscheen, zorgde men, dat een aantal exemplaren in de nabuurschap van Soerabaja werd verspreid. Men vergenoegde zich echter niet met de verspreiding van geschriften; maar men trachtte ook door mondelinge onderrigtingen en gesprekken, waartoe vele leden des genootschaps, door afkomst, stand of betrekking in de gelegenheid waren, chbistcs en het Evangelie voor de Javanen begeerlijk te maken. Onopgemerkt en in stilte werkende ging men steeds

8 *

Sluiten