Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBERIGTEN,

VOORGELEZEN

IN DE

MAANDEliIJKSCHE BEDESTONDEN

VAN HET

Nedcrlandsche Zendelinggenootschap,

betrekkelijk de verbreiding van het CHRISTENDOM, bijzonder onder de

HEIDENEN,

VOOR HET JAAR 1849-

M. WIJT & ZONEN,

DRUKKERS VAN HET NEDERI. ANDSCHE ZENDELINGGENOOTSCHAP.

liedrukl voor rekening van liet Genootschap.

Sluiten