Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

No. 8- China Bladz. 113. „ 9. Zuid-Afrika. Fransche zending . . » 129. „ 10- Nederlandsch Oost-Indië. Celebes. » 145. „ 11. Het vaste land van Indië. Zending van het Bazelsche Genootschap ... » 161. ,, 12- Zuidzee-eilanden » 177.

DRUKFOUTEN.

In de Maandberigten:

Bladzijde 60 regel 10 staat: zeilden lees: roeiden „ 61 „ 6 „ Tonbek „ Toncea 63 „ 24 „ 1848 „ 1846 „ 64 „ 20 „ raogten „ mogon

In het Verslag van den staat en de werkzaamheden des Genootschaps

in 1849, wordt bladz. 44 uit 's Gravenhage het

legaat van den Heer d. w. a. patijn opgegeven te bedragen ƒ 100; dit moet zijn ƒ 200.

Sluiten