Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ; dat Koningrijk, dat niet bestaat in woorden , maar in kracht; dat Koningrijk, dat niet gelegen is in uiterlijke goederen en genietingen der zinnen, maar in regtvaardigheid, vrede en blijdschap door den Heiligen Geest!

Dagen als de tegenwoordige lokken ons uit om de oogen rondom ons te slaan, terug te zien en den blik vooruit te werpen; doen wij bet kortelijk. In den geest zien wij duizenden en tienduizenden met ons op dezen avond de bede naar boven zenden, als waarin alle bijzondere wenschen en beden worden opgelost: »Onze Vader, die in de hemelen zijl, uw Koningrijk kome!" Deze biddende schare groeit jaarlijks aan, en in dezelfde mate komt ook Gods Koningrijk in de harten Van menschen , waarin te voren een ander dan Hij als koning heerschte. Het is inderdaad een zeer verblijdend teeken in onzen zorgvollen tijd, dat de zucht lot uitbreiding van het Godsrijk al meer en meer bij de geloovigen ontwaakt en gedurig sterker wordt. Wij merken dat ook met dankbaarheid op bij dc vaderlandsche evangeliesche Christenheid. Het is er echter nog verre van af, dat het daarmede zou gesteld zijn zoo als hij, die van harte hier met ons bidt, mag wenschen. Hoe •velen worden er nog in onze vaderlandsche gemeenten gevonden, die wel deze bede op de lippen nemen, maar die toch niet medewerken aan de komst van dat rijk, toch nog geen belang stellen in de heilige Zendelingszaak ? Kan iemand van die zaak onkundig blijven in onze dagen, waarin van alle kanten, zoo

Sluiten