Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitmaken. De inwoners bouwen er rijst en lurksche tarwe. In de drooge moesson is er wel eens gebrek aan zoet water. De inboorlingen, 34000 in getal, munten boven de Timorezen uit in beschaving en vatbaarheid. Met zekeren zwier wikkelen zij hunne kleederen, welke de vrouwen vrij kunstig weven, om het ligchaam. Zij dragen hoofddeksels of kappen van gedroogde boombladeren. Zeer bedreven zijn de mannen in het paardrijden; over ongebaande wegen vliegen zij op hunne vlugge rossen voort met groote snelheid; zij hebben veel vrijheidszin en zijn krijgshaftig. Geld is bij hen nog niet in gebruik, alleen nog slechts ruilhandel. Eene groote vervulling is hun de toewakpalm. Deze liooggestamde boom wordt aan de gebladerde kroon met insnijdingen voorzien, waaruit een voedzaam en verkwikkelijk sap druppelt, dat driemaal daags een opgehangen kom van gedroogd blad vol maakt, en bij mislukking van den oogst het voornaamste, ja, volgens sommigen, het eenige voedsel van den inboorling uitmaakt: daarvan is het gerucht afkomstig, dat er op Rotty volwassen menschen zijn, die nooit hebben gegeten. Wij vonden in sommige scholen een zeer groot getal kinderen, zoo b. v. te Tliie ruim 400, evenzoo te Termanoh, Ringouw, Bilha. Behalve dat kleinere scholen zich daaraan hadden aangesloten, vonden wij een deel der scholieren reeds bijna volwassen en was het te vreezen, dat deze thans slechts aanwezig waren om eenige vertooning te maken en goeden dunk van de scholen te doen ontstaan. De gevorderdste scholieren lazen in den

Sluiten