Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonderlieid onder de hoogere kasten; en wordt er van afval en terugkeer tot het Heidendom berigt, dan vinden sommigen er geen bezwaar in, de schuld hiervan eenvoudig op de Zendelingen te werpen, omdat deze, gelijk zij meenen, te spoedig den doop bedienen. Anderen zeggen: » Dat moet men zoo verwachten; afval is er altijd geweest , zelfs ten tijde van onzen Heer en zijne Apostelen." De Zendelingen verklaren, dat zij zich hierdoor niet ontheven achten van de verpligting, om al het mogelijke te doen tot terugbrenging van de afvalligen, dat zij in het gebed om de bekeering der zondaars volharden en de broeders in het vaderland smeeken, met hen in den gebede te strijden. » Voor ons," dus gaan zij voort, » die de gevolgen der volharding zoowel als des afvals voor onze oogen aanschouwen, is het geheel iets anders, dan voor onze vrienden, die zoo iets dikwijls lang daarna lezen. De vreugd zoowel als de smart in het eene en in het andere geval, kan niet in woorden worden uitgedrukt, en alleen hij, die baar ondervonden heeft, kan hierin met ons gevoelen."

Niet weinig drukt den Zendeling daar ook de verzorging der tot christds bekeerden, die doorgaans wegens hun overgaan tot het Christendom hunne broodwinning verliezen. Hadden de Broeders vroeger de liefdadigheid der Christenen ingeroepen voor behoeftige Heidenen, die wegens broodsgebrek den Islam in de armen gevoerd zouden worden, zij danken nu God, dat Hij het

Sluiten