Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j anuari 1907. M 1.

MAANDBERICHT

vax het

Nederlandse!]e Zendelinggenootschap»

(Gesticht in 1797.)

109 de Jaargang.

Voorzitter: \y. Lamers , Predikant, te Botterdam. thesaurier: G. H. Voorhoeve, 's Gravendijkwal 259, te Rotterdam. lste Secr.: J. W. Gunning , Zendelinghuis, Rechter Rottekade 59. te Rotterdam. 2de Seer.: J. W. Roskes , Spoorsingel 49, te Rotterdam. Nederlandsche Zendingsschool. Voorzitter: Prof. Dr. J. J. P. Valeton ' Jr., te Utrecht. Rector: Dr. H. M. van Nes , Rechter Rottekade 59, te Rotterdam. i )i rector en Secretaris: J. W. Gunning , te Rotterdam. Thesaurier: G. H. Voorhoeve, 's Gravendijkwal 259, te Rotterdam.

INHOUD.

i. Het tellen onzer dagen. - 2. De Zending in Posso gedurende 1905, door Br. Ph. H. C. Hofman. - 3. Meisjesschool te Tomohon. - 4. Verslag der Zendings-conferentie. - 5. Verzoek van den Thesaurier. 6. Contributiën, Collecten, Bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

1. Het tellen onzer dagen.

Men zegt vaak, dat in de geestelijke dingen stilstand achteruitgang beteekent. Dit is zeker volkomen waar. Trouwens er is in het leven geen stilstaan. Er is altijd minstens beweging en die beweging draagt het karakter van vooruitgang of achteruitgang. De tijd snelt voort en het leven snelt voort. De uren, de dagen en de jaren volgen elkander op en ze schijnen telkens sneller voorbij te gaan. De eene gewaarwording verdringt de andere; de meest schokkende gebeurtenissen volgen elkander op met een snelheid, die menigmaal pijnlijk aandoet en dreigt ons ongevoelig te maken en minder bekwaam om in geestelijk opzicht voordeel te trekken uit onze levenservaringen. En wat nog het ergste is; wij zelf worden geroepen om mede te doen aan het rusteloos voortjagen. Toen Israël, uit Egypte getogen, genaderd was tot aan de Schelfzee en Farao met geheel zijn leger het achtervolgde, stond het een oogenblik versteld stil; het kon niet vooruit en niet

1

Sluiten