Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit Overijsel.

Enschedé , door Mevr. Westenberg—Ribbius „ 13,25 Kampen, door Mej. Koch „ 4,75 Wijhe , door Ds. A. W. L. Planten „ 2,25 IJkorst en de Wijk, door den Heer Koops „ 2,75 Zwolle, door Mej. H. E. Cavaljé „ 29,25 ƒ 52,25

RECAPITULATIE.

Gelderlaüd ƒ 307,80 Overijsel „ 52,25 ƒ 360,05

Giften voor de Kweekschool en de Scholen in de Minahassa, bij den Algemeenen Thesaurier ingekomen, in het jaar 1906.

Amsterdam, door den Heer Mr. Dr. C. F. Sehoch uit de Afdeeling f 30.— Assen, door Ds. H. Rutgers, van de Kwartgulden-Vereeniging .. „ 1,25 Goutum en Swichum, van de Kwartgulden-Vereeniging „ 1,50 's Gravenhage, door den Heer Mr. S. J. Hoger zeil, van „Unitas" „ 100,— Grouw , Catechisatiebus van Ds. Greebe ,, 17,30 Hallum, van de Kwartgulden-Vereeniging „ —,75 Hardegarijp, door den Agent D. Hogeweg, van de Kwartgulden-Vereen.,, o.— Hengelo (O.) door Ds. G. Salonions, van de Kwartgulden-Vereeniging,, 11,50 Leeuwarden, van het Vrouwen-Hulp-Zendelinggenootschap „ 114,35 „ van de Evang. Zondagschool voor jongens 1904 ƒ 7,50, 1905 ƒ 7,50 .. .. . „ 15,Oenkerk, Giekerk en Wijns , van de Kwartgulden-Vereeniging .. .. „ 2,— Sneek, van de Kwartgulden-Vereeniging „ (>,50 van de Kwartgulden-Vereeniging „ 1,50 ƒ 300,65

RECAPITULATIE.

Door het Rotterdamsche Comité' f 455,30 „ „ Haagsche Comité „ 617,70 „ „ Zutphensche Comité „ 360,05 „ den Thesaurier des Genootschaps ontvangen .. „ 306,65 ƒ 1739,70

Namens het Bestuur der Kwartgulden-Vereeniging: te Botterdam , Mevr. H. DE MONCHY-LEDEBÖER. Januari 1907. „ ' s Gravenhage, Mej. J. M. OORT.

„ Zutphen, Mej. C. M. ERDBRIXK.

Sluiten