Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat echter, al wordt aan natuurkunde als zoodanig niets gedaan, de kennis der natuur toch niet geheel verwaarloosd wordt, moge blijken uit de volgende vragen, in het afgeloopen jaar door de leerlingen der beide hoogste leerjaren in het daarvoor bestemde lesuur gesteld en met haar behandeld:

Hoe ontstaat een kring om de maan? Hoe ontstaan parels? Wat zij'vi wolken ? Waarom lijken dingen, die we van verre zien, klein? Wat is rook? W aarom brandt kokende olie erger dan kokend water? Wat is zwaarder, zee- of rivierwater? Hoe ontstaat een echo? Wat is kamfer? Waarom roesten goud en zilver niet, en ijzer wel? Waarom zijn er in Holland vier jaargetijden en hier maar twee? Waarom is de maan niet altijd even groot? Waarom geeft de zon warmte en de maan niet? Waarom- komt de maan iederen dag een beetje later op? Wat is dauw? Waarom kunnen wij niet voelen, dat de aarde draait? Hoe wordt ijzer magnetisch? Hoe ontstaan bliksem en donder ? Hoe komt het, dat de zee nooit stil is? Wat is droomen eigenlijk? Hoe komt het, dat er meestal geen regen valt, als de wind Zuid is ? Hoe ontstaat een aardbeving? Wat is wind? Hoe maakt men electrisch licht? Hoe ontstaat een regenboog? Waarom is het onder een zinken dak warmer dan onder een katoedak ? Hoe wordt glaswerk gemaakt? Hoe komt het, dat bij aardbevingen steenen huizen lichter instorten dan houten? Wat is schaduw?

Doch het bovenstaande is zeker al wel voldoende om den lezer den indruk te geven, dat we de natuur niet buiten ons leerplan hebben gesloten, al worden phvsica, zoölogie en botanie als zoodanig wel een beetje misdeeld. De in 1902 ia het leven geroepen Maleische afdeeling, waarin oudere kinderen, die bij het op school komen nog geen Hollandsch kenden, zoo ! n beetje werden klaargestoomd om met de een of

Sluiten