Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Assen (Afd.) Door Ds. H. Rutgers: Assen, contrib. ƒ 21. — : Beilen, contrib. ƒ 5,25; Hoger8milde. contrib. f 2,—; Roderwolde, contrib. f 5,2b ƒ 33,50 Bathmen. Door Ds. S. H. A. Begemann, Pinkstercoll » 14,— Coevorden (Afd. Ring). Door Ds. M. Hefting: Beilen, Pinkstercoll. Protest.bond ƒ 2,10: Borger, Pinkstercoll. ƒ 2,20; Coevorden, Pinkstercoll. ƒ 13,25; Dalen, gift ƒ 500,—, Pinkstercoll. ƒ 13,76, aanneming Lidmaten ƒ6,51, deel cat. bus ƒ 4,68; Nieuw Amsterdam, Pinkstercoll. ƒ 5,—; O doorn, van Ds. A. Bazuin ƒ 1,—: Ooster/iesselen, van den Heer B. ƒ 1,—; Schoonoord, van Ds. W. H. de Bode ƒ2,—; Zweeloo, van Ds. C. Ph. F. Abbing f I,— » 552,50 Delft (Afd.) Aandeel Winst Huis R. Hotte 55 ƒ76,—; van Prof. C. Poensen, voor niet getoucheerd honorarium ƒ 100,—; Delft, van de Hulpvereen. 2e kwart. ƒ 100,—; 't Woud, Pinkstercoll. ƒ 7,50 » 283,50 Deventer. Door Ds. J. C. van Slee, contrib » 55,— Diepenheim. Door Ds. K. A. Njjenhuis, contrib. / 15,75; Buur se, contrib. ƒ 5,25 » 21,— Doesburg (Afd.) Door Ds. P. A. C. Douwes: Doesburg , Pinkstercoll. ƒ 7,—; Keppel, cat.bus ƒ l<>,—; Zevenaar, Pinkstercoll. ƒ 9,34$ > 26,34$ Drumpt. Door Ds. W. G. v. Doorne uit 3 cat.bussen » 3,08 Eerbeek. Door den Heer T. Kerseboom. voor verkoop van kunsthoutsnijwerk ... » 2,60 Enkhuizen. Van B3heerders van het Snouck van Loosenfonds ƒ 5 <0,—; door Ds. J. Visser Kzn. van de Christ. Jonge Dochtersvereen. ,,Dient elkander door de liefde" f 7,50 » 507,50 Est. Namens den Kerkeraad der Ned. Herv. Gem » 1,10 Feijenoord. Door Ds. S. Monsma, 1/3 Pinkstercoll. N. II. G » 20,— Franeker. Door Ds. H. G. W. Briedé, coll. N. II. G » 9,24 Friesland (Afd.) Door den Heer W. J. Oosterhoff, Onderafdeeling Leeuwarden : St.Anna Parochie , contrib. ƒ5,25. coll. ƒ7,81: Beetgum, contrib. ƒ 5,25, Kerst, coll. ƒ 2,10; Boxum en Blessum, contrib. ƒ46,05: Britsum, Kerstcol 1. ƒ 0,53$; Comjum, contrib. ƒ 10,50, P.C. f 3.20; Deinum , contrib. ƒ 7,25, P.C. ƒ 3,80, coll. ƒ 6,36$, veroen. Deinum ƒ 7,—, cat.bus Ds. II. Post ƒ 2,21; Eernewoude, coll. ƒ 25,73$; Goutum, contrib. ƒ 23,50, Kerstcoll. f 8,60, uit de cat.bus ƒ 3,—; Grouw, contrib. f 17,50, P.O. ƒ 3,67, van de Kerkvoogdij ƒ 25,—; Hallum, contrib. ƒ 54,50, P.C. ƒ17,23. van de Kerkvoogdij ƒ 25,—, cat.bus ƒ 38,05, Jongol. vereen, ƒ 20,—, Mannen vereen, ƒ 10,—: Hempens en Teems, P.C. ƒ4,40, Kerstcoll. ƒ 4,19, cat.bus van Ds. M. C. J. Wanrooy ƒ3,—, Diaconie ƒ 5,—; Huixum, contrib. ƒ39.35, P.C. ƒ 15,90. cat.bus Ds. A. Hoving ƒ 19,13$, van Kerkvoogdij f ■ 10.—; Jelsum , contrib. ƒ 1,—: Leeuwarden , contrib. ƒ 260,50, P.C. ƒ 127,33, Kerstcoll. f 120,29, Vrouwon Hulp Zend. Gen. ƒ 368,30, giften ƒ60,50; L n kkum , contrib. ƒ 10,50, van Kerkvoogden ƒ 10,—: Mtrrum, en Nijkerk, contrib. ƒ 5,25; Menaldum, contrib. f 12,—, gift ƒ 5,—; Oznkerk, Giekerk en Wijns , contrib. /' 10,50, coll. f 3,25; Otidkerk en Roodkerk, contrib. ƒ 13,50, coll. ƒ 9,58; Rijperkerk. coll. ƒ 10,—: Sc.hingen en Slappeterp , contrib. ƒ 5,25, P.C. ƒ 2,50; Stiens, contrib. ƒ 43,17, P.C. ƒ 4,27: Warteni en Warstiens, contrib. ƒ 35,—, P.C. ƒ 4,75: Wier, coll. ƒ 2,—; Wirdum, contrib. ƒ 20,50, P.C. ƒ 6,25, van de Kerkvoogdg ƒ 20,—, cat.bus ƒ2,50 Onderafd. Bolsward. Büsward, P.C. ƒ 17,47: Burgwerd , door Ds. B. J. Geerling van hot fonds voor In- en Uitw. Zending ƒ 3,— Onderafd. Bozum. Contrib. ƒ 119,75, P.C. ƒ 7,25, giften ƒ33,— Onderafd. Dokkum 1905/6 P.C. /39,75: Akker- en Murmtrwoude, contrib. ƒ49,K2J: Anjum , contrib. ƒ1,—; Borgum, contrib. ƒ 0,25; Blija, contrib. ƒ 2,75; Buitenpost, contrib. ƒ 7,25: Dmtuniaivoudc, contrib. ƒ »,25; Dokkum, contrib. ƒ 3,50, Vrouwenvereen. ƒ 17,50. cat.bussen ƒ 19,05; Hiuturn, contrib. ƒ1,—: Hallum en Bollum, contrib. ƒ 86,25; Holwerd, contrib. ƒ 6,—: Kollum, contrib. ƒ 5,25; Kuikhorn, contrib. ƒ 2,50; Leeuwarden, contrib. ƒ 2.50: Morra en Lioessens, contrib. ƒ 9,—: Nes, contrib. ƒ o,25: Oudwmde, contrib. f 5,25, P.C. ƒ 10,—; Veenwoude, contrib. ƒ30,25; Zwaagwasteind", contrib. ƒ 3,50 Onderafd. Franeker. Franeker, coll. April 1906 Onderafd. Drachten. Beetsterxwaag en Biets , contrib. ƒ 51,34: Boornbergum, contrib. ƒ 10,50; Drachten, contrib. ƒ 47,11%: Garijp, contrib. f 1,—•; Nijmga (Opende) contrib. ƒ 25,25: Oostermeer, contrib. f l.— : Oudega, contrib. ƒ 14,60; Suameer, contrib. ƒ 5,25; Surhuisterveen , contrib. ƒ5,25; Ureterp, contrib. ƒ8,75 Onderafd. Heerenveen. C'ontrib Onderafd. Joure. Contrib. ƒ 139,50, fonds voor In- en Uitw. Zend. ƒ 15,—; Echten, coll. jaarverg. ƒ 20,— Onderafd. Sneek. Balk, contrib. ƒ11,50; Bathuixen , contrib. ƒ3.—: Hnnelum, contrib. ƒ16,75: Mirns, contrib. ƒ21,—; Nyemirdum, contrib. ƒ4,50; Oudemirdum, contrib. ƒ 14,50: Rijs , contrib. ƒ 5.75; Schart, f 0,50: Sneek, contrib. ƒ 28,75, P.C. 1907 ƒ 22.—, door Ds. H. Nannenga P.C. ƒ 26,95, coll. jaarverg. 1906 ƒ 13,26; Sondd, contrib. ƒ 2,—; Tjalhuixen , contrib. ƒ 5,25; Workum, contrib. ƒ 0,50; Wgchel, contrib. f 1,50: ITsbrcchtum, contrib. ƒ11,— Onderafd. Wonseradeel. Oontrib. ƒ 64,50; Arum , door den Hoer W. Mokkum, P.C. ƒ 2,28$; Exmorra, P.C. ƒ 2,91: Makkum, coll. Mei 1906 ƒ 30,— Afzondorl. Plaatsen. Appelscha, door Ds. A. de Vries, deel coll. /o,—; Oldeholtpade, door Ds. II. Hofstoe, coll. ƒ 2,40$ Geldermalsen (Afd.) Door Ds. J. A. Haag: Dalem , coll. f 4,—; Deil, door Ds. J. J. de Kat Angelius, van een vriend der Zending ƒ 3,80, van X. N. ƒ 1.—, 1653,83 20,47 160,— 312,67$ 8,67 170,05$ 65,— 174,50 191,71 99,69$ 7,40$

Sluiten