Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„djawa en vier inlandsche verpleegsters werken hier. De „Heer De Vries heeft alleen inlandsche helpers. In de vrij „ruime houtzagerij was men druk aan den arbeid; hier „wordt de houtbewerking geleerd. Het erf der woning van „den Heer De Vries zag er keurig uit; alles wees op zorg „en smaak.

„De zending werkt te Swaroe niet zonder succes; er zijn „4100 Christen-inlanders ingeschreven, een betrekkelijk „groot getal. Zijn helpers zijn voor den Heer De Vries een „ware steun".

Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dat het Hoofdbestuur besloten heeft een van de twee zendeling-artsen, die dezen zomer zullen worden afgevaardigd, te bestemmen voor het ressort Swaroe. Tenminste als de geldmiddelen dit toelaten

Wij vertrouwen echter, dat de zendingsvrienden niet willen achterstaan bij anderen, waar het geldt de inlandsche bevolking te helpen bij het bestrijden van het ernstige pestgevaar. Deze gelegenheid om barmhartigheid te bewijzen mogen wij niet laten voorbijgaan. Wij rekenen dan ook op aller steun.

4. Van hier en daar.

Kweekschool te Modjo-warno (Oost-Java). Van de hoogste klasse der kweekschool te Modjo-warno, die te Djocja voor het eindexamen werd klaar gemaakt, zijn 15 van de 17 leerlingen voor dat eindexamen geslaagd.

De laagste klasse bleef voortwerken onder leiding van Br. A. Kruyt.

Mori (Midden-Celebes). — Br. Alb. Kruyt bracht voor de tweede maal een bezoek aan Mori om er de vestiging van Br. Van Eelen voor te bereiden.

Door welwillende beschikking van Ds. Kijftenbelt te Makassar blijven de vier Ambonsche goeroe's, die er nu werken, nog in functie tot 1 November.

Daarna zullen zij door Possosche goeroe's worden vervangen.

Sluiten