Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT der GEMEENTEN en SCHOLEN in den werkkring- Napoe (Posso) op ultimo 1913.

GEMEENTELEDEN GEDOOPTEN Aangenomen Avondmaalsbe dieningen. Hnwe0 c Aantal leerlingen op de Scholen. in het afgeloopen jaar. Leden 8 0 lyken. P.C5 O «-H Christenen. Heidenen. © GEMEENTEN. INLANDSCHE VOORGANGERS en HELPERS. Mannen. Vrouwen. 3 © & O -5 Meisjes. Totaal. Mannen. Vrouwen. 3 © tD sa 0 Meisjes. Totaal. Jongelingen, j co C © 0 rS s ix 9 £ Totaal. Gemiddelde op in de Kerfc Aantal. Getal deelnemers. Ingezegend. Ontbonden. O •% •s § 02 § c 2 l| Jongens. Meisjes. Jongens. •£» 'S Totaal der ingeschrevenen a 0 ■tA O. O 2 G> © E © O Sedoa W. Loemeno. . 1 1 2 4 1 _ i _ 109 _ _ 1 _ 17 13 30 pCt. 99 Woeasa I. Sangi . . . 1 — — — 1 — — — — — — — — 128 — — — — 1 — — 23 21 44 99i Paanto . ; . . . B. M. PossoemaJ l 1 ï 9. 78 _ 1 15 13 [49 Tainadoeë .... — — — — — — — — — — — 57 — — — — — — 16 5 92j Lamba C. Wajoeng . . 1 1 2 1 5 — — - — — — - — 124 — — — — 1 — — 33 31 64 971 Watoetaoe. . . . J. Tampi . . . 7 1 4 1 13 2 — — — 2 — - — 162 — — — 1 — — 59 48 107 95 Doda J. Gosal . . . ✓ 1 1 — 2 — — 64 — — — — 1 — — 17 11 | 93 1 - 30 10 2 65 ) 76 Pada'ntanga . . . | — — — - — — — 39 — - — — — — 7 67 l — - - — 42 — - — — — — 8 8 97 Podondia .... M. Sero . . . ! 1 — — 2 — — - — - — — — 28 — — — 1 — — 3 1 43 Sanggira .... l - — — - — — — — - - - — - 33 - - - - - — 4 — I 45 13 5 9 2 29 2 - 1 — 3 - — - 894 — — — — 7 — - 211 160 371 93 J

Voor de opgave: P. TEN KATE.