Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT der GEMEENTEN en SCHOLEX in den werkkring Ba da (Posso) op ultimo 1913.

GEDOOPTEN Aangenomen Avondmaalsbe dieningen. Huweco Aantal leerlingen op de Scholen. in het afgeloopen jaar. Leden Gemiddelde opkoms in de Kerk. lijken. ©2 Christenen. Heidenen. a 9 GEMEENTEN. INLANDSCHE VOORGANGERS en HELPERS. Mannen. d © £ s 0 h > 3 0 fee a 0 •-> s 2? '© "rt O H Mannen. Vrouwen. — © fee a © i '© "cö CQ © EH sa « fee .5 "© fee a © •-s Jongedochters. "s! n ~© H 3 E3 03 ■<5 £ © a © a "© © T3 "3 9 O C 9 fee 9 N 9 fee a a 9 T3 fl © X> d 0 © © ©•2 — 3 g © rtQ m ° 5J "3 Jongens. .8 '© Jongens. © '© 53 a — © 9 a rS © — P Jf _a a © a 0 M Cu O 2 "© ba © u © Bomba E. Kowa'as . . i 1 2 4 _ _ _ _ _ 1 6 6 pet. Lelio Kanda — — — — — — — — — — — — — — — 3 3 3 3 30 97 Pada Boelili S. Mamoeaja. . 1 1 3 2 7 6 14 10 - - — - — - - — - 5 3 1» Jó-% Gintoe Bewa A. Rantung . . 1 — - 1 — — — — - 183 — — — 1 — — 21 3 11 3 38 99 3 2 3 4 12 183 3 61 39 100 97 lfi.1. i

Voor de opgave: P. TEN KATE.