Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haren. Ds. A. O. H. coll. f 14,81 l /a; Jongel. Ver. »Timotheus" f 2,53 Hartwerd bij Bolsward. B. J. B Heerde W. v. d. M Hees bij Nijmegen, A. L. G Heilouw. J. H. 6 Hemelum. H. J. F Hemmen. N. N Hilversum. K. E. f 2,—; J. R. f 2,50; Mej. S. C. G. f 5,—; door Mej. Z. namens Chr. Dameszend kring f 10,—; de Hr. en Mevr. H. f 40,—: A. C. S. f 50,—; N. N. 100 jubileuinzegels fi 5 cent f 5,— Holten. Door Ds. P. A. S. M. L. Kerstcoll. N. H. G Holysloot. Ds. J. de V. eat.bns Hoogeveen. A. T Hornhuizen. Wed. L. S. R Huiztnge. Üóor'T)s. K kerstcoll Joure. H. v. d. W. f 1,—; Mej. T. v. d. W. M. f 3.— Kal6nberg gem. Oldemarkt. H. ten K Kampen. S. v d. L Kollum. U. Kuinre. D. v. d. B Laren. P. d. D Leeuwarden. S F. B Leiden. C. v. V. f 5,-; A. B. L. B. f 10,— Loenen a/d. Vecht. Ds. P. C. Y Loosduinen. Dr. J. F. B. .. Losser. Door Ds. V. E. S. uit de fam. zend.bus A, K. f7, — : Zondagssch. coll. f 5,— Meppel. Wed. B. v. D Middelburg. Wed. M. f 2,60: J. H. f 5,— ■ijnsheerenland. Door Ds. J. A. v. Noppen van de Zondagsch f 1,50: van J. A. v. N. f 1,— N. P. G Nieuwdorp. A. B. f 2,—; bns Meisjesvereen. f 2,— Nisse. Door Ds. A. F. Ch. P. uit de Zend.kas f 10,— en van hem zelf f 2,50.. Noordgouwe. 8. J. G. de K Noordlaren. W. H Nijmegen, v. H. f 5,—; J. D. L. f 10,— Oestgeest. D. D Oldemarkt. J. P. 0. en W. Souburg W. P. C Oosterbeek. Mevr. K. f 10,—; Mej. B. f 5,— Oosterhout. H. J. K Oosterwljtwerd. E. J A Oudwoude. Ds. J. P., uit de kas v. uit- en inw. Zend. v. Oudwoude en Westergert Overschild. Mej. .1, S. v. S. Overveen. Mevr. O. C. A. B.-v. d. V Pijnacker. Mej. A. Z Rotterdam. M. f 2,50: W. H. D. f 3,—; M. J. de M. f 10,-; A. v. W. & Zn. f 5,—: C- M. v. Y. f 2,50; Mr. A. v. d. H. f 10,—: N. N. f 10,—: S. P. f 25,—: Mevr. B. f 2,50: N. N. /" 25,— Rijsenburg bij Driebergen. C. A. V. v. V Rijswijk (Z.-H.) Dames v. L. Santpoort. C. J. G Scheemda. G. P. ter H Scherpenzeel. Dames v K SerooskerKe. v. d. B Simonshaven Ds. B., namens den Kerkeraad f 7,- —; door den Rector van den Heer V. f 2,50 Sliedrecht. Door Ds. ten K., van N. N Sluipwijk. Coll. Jongel.-Ver. ,,Bid en Werk" Sneek. Mevr. A. te K. F Snikzwaag bij Joure J. H. S St. Anna Parochie. Mej. Wed. J. d. J.-R Strijen. J. de K Suameer. Door Ds O. Noordmans, deel collecte Terheyden. N. H. G Tiel. Mej. J. L. f 2,—; Mej. J. J. v W. f 5,—; W. C. f 5,— Ubbergen. Ds. G. P. 8 Usselo. Ds. W. G. P. ; Utrecht. Mej. S. W. f 60,—; Mevr. v. N. f 100,—; Mej C. G. W. f 25,—; M. M. f 25,—; J J. W. f 25,—; Jhr. Mr. J. M. v. S. f 25,—; D. L. v. B. f 10,— Wed. C. f 2,50 Velp. Dames D. f 40,—; J. H. K. f 5,— Velsen. !?. v. H Vlaardingen. Mevr. Wed. N Waarde. W. v. W 17,34è 10,— 0.50 10,— 2,50 1,— 200,— 114,50 lö,34 1,— 1,— 10 — 7.01 4,— 5,— 1,— 25,— 1,— 10,— 10,— 15.— 2,50 10,— 12.— 25,— 7,50 2,50 1,50 4,— 12,50 10,— 15^— 2,50 1,— li— 15,],— 1,— 12,50 0,50 500,— 10- 95,60 5,— 15,— 50,— 2,50 1,— 2.50 9,50 10 4 — 0.75 5.1,— 1,— 10.— 8,83 12,— 25,— 5,272,50 45,— 100,— 1,— 6,-

Sluiten