Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooeven verschenen : NOEMFOR Eene geschiedenis van vijf jaren zendingsarbeid, door Zendeling F. J. F. VAN HASSELT, met kaartje en 2 illustraties. Een prettig, vlot geschreven boekje, dat al vertellende een goeden kijk geeft op den voortgang van het Evangelie op dit eiland, dat behoort bij Nieuw-Guinea. Te bestellen: Zendingsbureau, Rechter Rottckade 63, ROTTERDAM. Na inzending van 15 cent franco per post. Rocfül kij den „Boekhandel van Uvulvl den Zendings-Studieraad" (javastraat 78, Den Haag) of bij uwen Boekhandelaar: TA LASA Een tegenhanger van Papa i loente door ALB. C. KRUYT, Zendeling v. h. Nederl. Zendelinggenootschap te POSSO. Met portret van TA LASA en PAPA i WOENTE. Prijs 15 cent. Zeer* lezenswaard. Vraagt getalprys.

MEDE-ARBEIDERS. EEN zendings- demonstratie met kaarten voor zestien jongelieden, door J. NABER. Hen, die gaarne de jongelieden uit hun Vereeniging of omgeving willen interesseeren voor de Zending, raden wij aan dit werkje te bestellen. 't Is iets geheel nieuws! Te bestellen: Zendingsbureau, Rechter Rottekade 63, ROTTERDAM. Na inzending van 10 cent franco per post. MIDDEN-CELEBES door Ds. JOH. RAUWS. Met 3 illustraties en kaartje. Een populair geschreven boekje over het Zendingsveld, waarop de laatste jaren zoo veler aandacht is gevestigd. TE BESTELLEN: ZENDINGSBUREAU Rechter Rottekade 63 ROTTERDAM. Na inzending van 15 cent franco per post.

Door de groote oplaag kunnen de geschriften „Midden-Celebes" en „Noemfor" nu voor 15 cent aangeboden worden.

Sluiten