Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit Zendingskerkjes

No. No. No. 287 f l,13è 409 f 2,G1 (Overschild) 644 f 3.44^ (ten Post) 313 » 3,25 636 » 2,50 679 » 7,14^ f 20,08$ Totaal.... f 273.58J

Speciaal voor de Utrechtsche Zendingsvereeniging:

Door den Agent D. Hogeweg. Welsum, cat.bus... Door den Agent H. Sijsling. Utrecht , N. N. f 40,Door Br. v. d. Roest, uit: Amersfoort. Van Chr. P Arnhem. Van Mevr. v. E Doorn. Van de Heer F. L Driebergen. Van Mevr. v. L. Ginneken. Van Mej. v. V. V., Laag-Keppel. Van Mevr. Bar.sse v. P Varseveld Van de Zondagsschool te Sinderen .... Zeist. Van N. N Zwammerdam. Van Ds. Bennink Bolt, uit eat bus Jonkvr. T. v. A. f 2,50 v. L 10,— 42,50 25,— 25,— 25,— 25,— 10,100,— 2,50 50,— 14,10

Verder uit (ingekomen bij het Zendingsbureau):

Amsterdam. 0. A Leiden. A. P. ü Lochem. Van de Zendingsvereeniging „Uw Koninkrijk kome". Rotterdam. Door Dr. J. R. Callenbach, van Ds. d. H Wons. Ned. Herv. Gem Zeist. Mej. E. A. v. V 10,10,— 2,10 10,— 20,— f 391,10

Verder uit (ingekomen bij het Zendingsbureau): Ubbergen. H. W Zeist. Mej. E, A. v. V Zuid-Beijerland. Kerkeraad Ned. Herv. Gom.. Totaal . Door den Agent D. Hogeweg. Hardenberg, van de Zend.ver. ,,Het Mosterdzaadje" f 10,— 100,— 10,— 2,50 f 122,50

Speciaal voor het Rijnsch Zendinggenootschap:

Speciaal voor het Sangi en Talaud Comité:

Door den Agent D. Hogeweg. Hardenberg, van de Zend.ver. ,,Het Mosterd zaadje" | f 10,Verder

kwam bij het Zendingbureau, naar aanleiding der circulaire „moeilijkheden", dato Maart 1914, in:

Over de maand April, uit:

Alkmaar. L. D. M.-M Amersfoort. N. N Amsterdam. Door Ds. J. W. uit cat.bus f 3,85; J. C. d. H. f 1,—, L. v. O. f 5,—, G. v. d B. f 2,50, Jhr. H. L. Q. v. U. / 10,—, Mr Bar. v. I. f 10—, J. B. V. f 125,—, Paaschgave van N. N. f 70,— De Bilt-Station. Jhr. en Mevr. Q. v. U. - v. H Bloemendaal V. H. S Burgwerd. E. t. H Doorn. Jonkvr. v. R Dordrecht, v. K Drempt. J. G. M 2,50 2,— 227,35 5,— 100,— 2,50 10,— 2,50 2,50

Sluiten