Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mirns. D. H. de V Musselkanaal. Door Ds. Wieringen van een gemeentelid N N. N. {10,-; B. K. fJOOO,Niekerk (Gein. Oldekerk). J. H. Kz Nieuwerkerk. C. v. D Nieuw-Hellevoet. N. N. f2,50; door den heer F. H. SchadeeJr., nam. de C. J. V. ,,'t Mosterdzaad" f 1,— Nieuwkoop. Door den heer J. Kranenburg, nam. C. J. V. „Gedenk TJwen Schepper" f 1,— ; door Ds. P. de Bruys, f5,— uit de cat.bus en f2,50 van Ds. P. de B Nisse. Ds. A. F. Ch. P Noordgouwe. S. J. G. de K Noordwijkerhout. T. R f2,—; A. VV. f 1,—; J. W. t'2,50 Noordwijk-binnetl. Door den heer L. W. v. d. Lee, nam. C. J. C Numansdorp. A. S. f2,50; wed. J. de K. f 1,— Nunen-Geldrop. Door Ds. B. de Ligt, collecte Nijehaske. Ds. te W Nijkerk. Mevr. v. d. F.-H. f 50,—; mej. H. J. A. v. d. F. f 2,50; mej. J. P. de H. f 5, —; H. T. f 2,50; door den heer H. v. Norden, van C. J. V. „Timotheus" f 12,10; mej. W. v. D. f25,— .... Nijkerkerveen. K Nijmegen. P.O. f 5,—; door den heer P. Oosterlee, gift van Dr. J. H. f25,— ; mevr. M. D. B.-J. en rnej. H. f 1,50; door den heer A. v.d. Berg, nam. „Fraternitas" op de Klokkenberg" f 10,074; J- D. L. f10,—; door den heer A. L. Gerretsen, verz. in huis.kring f 12,25, zond.school f4,—; N. N. f2,50; J. G. A. f 1,—; H. M. de P.-M. f 50,— Nijverdal. C. J. V. Excelsior ... Oegstgeest. A. K. H. f 1, — ; Mej. D. D. f5,— Okkenbroek. Door den Eerw. Heer J. Nieuwenhuis : coll. N.H.G. f22,—; coll. Z.school f4, — ; gift N.N. f 10, —; gift van wed. H. W. te B. f2,50 Oldemarkt. Door Ds. J. v. Dijk uit cat.bus f6,-; van J. P. te P. f 1,—; van D. te O. f 10,— Oldenzaal. G. V Olst. Mej. M. C Oostburg. K Oosterbeek. Wed. G. D. B. f2,50; Ds. C. P. v. E. f25,—; mevr. K. f25,-; T. B. H. f2,50; P. W. V. f 1,-; H. K. C. F. f 1,-; mej. J. C. fl, —; Jhr. J. B. v. B. f 10, —; uitZendingsbusje No. 203 f 3,— Oosterwijtwerd. E. J. A Oosterzee. Door Br. v. d. Roest, coll. Ned. Herv. Kerk Oost-Kapelle. M. L. f 12,50; N. N. f 0,25; L. f5,— Oostwoud. Door Ds. J. Deetman, nam. N. H. G Ossenzijl. Coll. Tn- en Uitw. Zending f 10,— en coll. schoolbus f8,— Oud-Alblas. Ds. C. J. S. D Oud-Beijerland. J. C. v. d. T. f 1,50; D. H. 8. f2,50 Uude-Biltzijl. J. v. d. W. fl,-; D. K. f3,— Oudega. K. v. D. f 5,—; door Ds. C. v. Otten, coll. N. H. G. f 22,— Oudshoorn. N. N Oudwoude. Ds. J. Politiek Dzn Overschild. E. R Overveen. B. J. W. B.-v. d. VI. f100,—; J. A. L. f100,— Paesens. H. J M Pernis. Door Ds. Ozinga van verschillende gemeenteleden f 35,— door den heer J. Drop, coll. school f 8,— Prinsenhage. A. C. V ƒ 2,50 V 10,y> 1010,— » 1,30 25,3» 3,50 » 8,50 5.— ». 10,» 5,50 » 1,— 3,50 39 3,25 » 2,50 » 97,10 » 12,50

Sluiten