Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wissekerke. J. R. W. f2,— ; K. K. f2,50, H. B. K. f 1,—; A. de G. f 3,— Wittewierum. Door Ds. Douma, 4/6 eener coll Wolveg a. Fam. M. f 1,—; Ds. L. O. f 25,— ; mej. J. A. S. f 100,— Worth Rheden. N. N Woudenberg. Jonkvr. H. v. W. f25,—; mevr. wed. B. fl,50.... Wijnjeterp. H. G. H. f2,50; Ds. J. J. fl,— Yhorst de Wijk. Door Ds. G. H. v. Senden, uit cat.bus Ylst. Mej. M. S IJmuiden. H. H. T. fl,—; door Br. v. d. Roest, mej. H. M. van de zond.school „Obadja" f 30,—- ,.... IJsselsteyn. Door Br. v. d. Roest-, coll. N. H. K Z. F Zaamslag. A. D. Tzn. f2,50; mej. wed. D. D. D. f5,— Zaandam. Br. S. fl,—; H. v. d. B. f2,50; door Dr. Fokkema, van N. N. f 10,—; J. v. H. f25,—; J. K. f 2,50; J. H. f 2,— Zandeweer. J. Z Zandvoort. v. B. fl, —; H. L. V. f2,—; Kerkstr. 9 f10,—.... Zeist. Jhr. mr. C. B. v. B. t'10,-; S. de B. f 1,50; G. J. de H. f 2,50; C. H. S. f0,50; mej. v. V. f25,—; door Br. v. d. Roest, uit cat.bns Ds. Geerling f 10,— ; mevr. en mej. K. f 10,—; A. H. M. f 5,-—; dames B. f25,— ; mej. H. f50,—; opbrengst van den neger van de 2 eerste zendingsmiddagen op Kersbergen f 25,—; C. S. van E.-v. L. f 60,— Zetten. H. A. W. f8,—; M. de B. f200,—; C. B. 1 kw. f 0,25; M. Ch. B. de H. f100,— Zevenbergen. B. de K. f2,50; C. J. V. f 2,50; door Ds. Koelman, collecte f15,— Zoeterwoude. Door Ds. J. Hengeveld, uit cat.bus Zuid-Beierland. A. D. Izn Zuidland. J. T Zuidwolde. J. J. K Zundert. DoorDs.W.W.v.Haaften.uitbusjeno. 70 f5,—;idem f30,— Zutphen. H. V. f 1,—; mevr. A. de B. en mej. G. H. N. f2,— ; I. J. D. f 1, — ; door Ds. A. C. v. d. Akker f4,— Zwaagwesteinde. Door Ds. L. Th. Muller, nam. Zend.-Connn Zwammer.am. E. W. v. Z. f0,50; door Br. v. d. Roest, coll. N. H. K. en vertelavond 4 Oct. f26,50 Zwartsluis. Van de Vereen, voor In- en XJitvv.Zend Zwolle. Dr. M. J. C. fl,—; Jonkvr. S. f20,—; C. F. K, f25,—; K. D. f 10,-; mej. S. C. f 0,25; Wed. M. f 2,50; W. v. D.-M. f25,— ; W. v. d. B. f2,50; "Wed. O. f2,—; Wed. v. d. B. fl,—; C. H. M. R, f2,50; H. L. D. f 5,-; mej. W. f 25,—; door Ds. Visser, coll. bidstond f25, — ; mr. W. M. W. f75, —; mr. H. de B. f30,— Zwijndrecht. A. v. L. f 1,—; mevr. de Wed. A. Visser Az. f25.— Van een geref. pred. 1 % van zijn salaris over de maanden September en October A. en J / 8,50 16,— ] 26,— 2,50 26,50 3,50 1,35 2,50 31,— 13,55 12.50 7,50 43,— 4,— 13,— 224,50 308,25 20,— 10,3,— 1,50 1,— 35,— 15,— 27,30, 251,75 26,2,35 300 — Totaal., ƒ 42522,23} waarvan voor: het N. Z. G. 39 % de TJ. Z. V. 42 % het R. Z. G. 10 % het S. en T. C. 9 % ƒ 16583,67 , 17859,34 , 4252,22J , 3827,-" Totaal ƒ 42622,23}

Sluiten