Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rheden, van de kinderen der Chr. School f9,65j; Rumpt, zend. busje van mej. G. d. J. f 10,82, Ds. B. f2,50; Smilde, vooreen spreekbeurt f20,—; Stedum, idem f 5,—; Tuk, W. v. E. fl,—; Uithuizen, voor een spreekbeurt f5,—; Vcesseti, N. N. f20,—; Velp, van de kinderen der Zond.school f 7,21 Wapenveld, Ds. W. cat.bus f3,86£; Warns, Ds. D. f2,50; Welsum, Ds. H. E. B. f5, —; Windesheim, Ds. G. f6,50; Zuidveen, Br. W. f 1,—, L. B. f 1,—; Zwartsluis, A. v. d. K. fl,— Door den Agent P. C. van Melle. Groede, Ds. v. P. fl,—, Gebr. B. fl,—, W. R. f 1,-, C. d. M. f0,50, H. d. R. f0,50, H. C. f 1,—, busje 469 f 2,—; Middelburg, van den bidstond f 4,50, mevr. Wed. P. VI. f2,50, H. B. fl,—, mevr. Wed. D. fl,—; Sluys, door Ds. M. J. B. Pmkstercoll. f 20,— ; Temetize/i, J. <1. L. f 1.—, hr.D. f2,50, Wed K. f 1,50, J.v.M.f 0,50, mej. J. L. f0,50, mej. P. B. f 1,—, F. d. B. f 1,—, C. v. d. H. f 1,—; mevr. Wed. L. f2,-, D. v. d. O. fl,—, mej. F. J. d. S. fl,—, H. v. d. O. fl,—, A. B. f 1,50, Wed. J. fl,—, G. v. d. 15. fl,-, M. 1). f2,50, J. P. V. fl,-, T. v. S. f2,-; Zaamslag, Ds. G. v. D. fl,—, S. B. f 1,—, Wed. D. D. f2,50, W. S. f 1,—, J. S. f 1,-, A. v. d. F. fl,—, Wed. A. d. J. fl,—, mej. J. D. fl,—, 1). D. f2,—, A. d. K. f2,—, van den Kerkeraad f2,50, F. d. K. fl,—, A. D. fl,—, D. D. fl,—, J. O. fl,—, Wed. P. D. f 1,— Door den Aqent H. Siislinq. Bussum, L. A. I. f 40,—; Dordrecht, mej. W. J. S. f 1,80 /

Speciaal voor het Ned. Zendelinggenootschap:

Door den Agent 0. Hogeweg. Frederiksoord , contrib. f 11,25; Kampen , contrib. f 15,60; Steenwijk , contrib. en giften f83,12|; Warns, deel P. C. fl0,51£; Zwartsluis , Ds. S. f2,—; Zwolle, A. T. f2,— Door den Agent P. C. van Melle. Zuidzande. van den Kerkeraad Door den Agent H. Sijsling. Amsterdam , dames W. f25,—, mej. M. f25,—, R. f200, —; ' s-Oravenhar/e , Jkvr. T. f10,—, Jkvr. S. N. f 10,—, Dr. d. B. f2,50; Maartensdijk , Bar. v. B, f25,—, Reeuwijk , Ds. P. v. d. K. deel P.C. f 5,—; Zeist, Jkvr. A. v. L. f 40,—

Verder uit Zendin gskerkjes : No. No. No. No.

No. No. No. No. 23 f 1,— 179 f 17,— 487 f 1,— 803 f0,B7 44 en 46- 21,26 264 - 3,25 513 - 11,5 808 - 1,60 57 - 1,53 394 - 4,85 532 - 6,25 998 - 2,86 1080 - 0,75

Speciaal voor de Utrechtsche Zendingsvereeniging:

Door den Agent D. Hogeweg. Wants, deel P.0

Speciaal voor het Sangi- en Talaud-Comité:

Door den Agent D. Hogeweg. Uit Wannepemeen

Over de maand September ip 14.

Voor de 4 samenwerkende corporatiën:

Door den Agent D. Hogeweg. Denekamp, van W. P. f 10,— ; Rollandscheveld, van de kinderen der Chr. School f6,66; Ingen, door Ds. B van N.N. f 10,— ; Jelsum, A. H. f 1, —; de Krim, coll. N. H. K. f 10,75 ; Lienden, van den Kerkeraad f 5,—, N.N.

Sluiten