Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„MEDEDEELINGEN". Het 4 e Stuk 1914 verschijnt dezer dagen. Het zal o. m. bevatten: Religie en Koloniale Politiek, bepaaldelijk met het oog op het Inlandsch onderwijs, door Dr. J. W. Gunning. De Oost-Java-Zending (Swaroe). De Doop der heiden-kinderen op de Dordtsche Synode door Prof. Dr. H. M. van Nes. Belangrijke Verschijnselen. Literatuur-aankondiging. Dit Tijdschrift voor Zendingswetenschap verschijnt elk kwartaal. Abonnementsprijs ƒ 2.40 per jaar. Aanvragen: Zendingsbureau, Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

Zooeven verschenen : HERINNERINGEN uit den Zendingsarbeid op Halmahera, door J. L. D. VAN DER ROEST. Prijs 15 cent, franco per post. Te bestellen bij: Zendingsbureau, Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

Sluiten