Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APRIL

1 Dinsdag 2 Woensdag 3 Donderdag 4 Vrijdag 5 Zaterdag 6 ZONDAG 7 Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 Zaterdag 13 ZONDAG 14 Maandag 15 Dinsdag 16 Woensdag 17 Donderdag 18 Vrijdag 19 Zaterdag 20 ZONDAG 21 Maandag 22 Dinsdag 23 Woensdag 24 Donderdag 25 Vrijdag 26 Zaterdag 27 ZONDAG 28 Maandag 29 Dinsdag 30 Woensdag (April) 1913. Br. en Zr. Fortgens hopen naar hun arbeidsveld op Halmahera terug te keeren. (U. Z. V.) (6 April) 1912. Br. Th. Muller f, correspondent v. h. Java-Comité. (10 April) 1912. Nieuwe Kerk der Ev. Broedergem. ingewijd te Osembo (W. I.). (10 April). Herdenking van het 60-jarig bestaan van het Ned. Luth. Genootschap. (15 April) 1912. 26e Jaarvergadering der Vereeniging tot uitbreiding van het Evangelie in Egypte. (23 April) 1912. K. Dykema benoemd tot onderwijzer aan de Keucheniussschool te Djogjakarta (Zending der Ger. Kerken). (25 April) 1912. Afvaardiging van Zendelingdiacones J. M. van Gink naar het Ziekenhuis te Modjo-warno (N. Z. G.) 25e Algem. Vergadering van den Geref. Zendingsbond. Nieuwe Kerk Ev. Broedergem. ingewijd te Libanonweg (W. I.) (30 April) 1912. Zendingsstudieweek van predikanten der Geref. Kerken in de 4 Noordelijke provincies.

GRASMAAND