Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prof. Dr. J. J. P. Valeton Jr. f

Het portret van professor Valeton, dat wij hiervoor ons zien, is reeds aan velen bekend. Zijn beeltenis heeft gestaan in het „In Memoriam", dat door Ds. C. L. Voorhoeve is samengesteld en uitgegeven is bij de firma H. ten Hoet te Nijmegen ; in de Berichten der Utr. Zend. Ver. en in verscheidene bladen. Zijn beeld leeft voort in veler harten.

De Nederlandsche Zendingsschool staat daar als een blijvende herinnering aan hem. Men kan haar wel niet uitsluitend zijn stichting noemen, maar zij is de aanvankelijke belichaming van de groote gedachte, die hem voor oogen stond: samenwerking van alle zendingscorporaties in ons land. Hij heeft die gedachte uitgesproken, toen slechts weinigen haar durfden koesteren en hij heeft er de gedeeltelijke vervulling van gezien.

Veel is reeds gezegd over hetgeen Prof. Valeton geweest is voor de zendingscorporaties, van wier bestuur hij voorzitter was : De Utrechtsche Zendingsvereeniging, het Sangi en Talaut Comité en de Nederlandsche Zendingsschool. Maar eerst nadat dit alles was verschenen, konden de stemmen van het arbeidsveld tot ons komen. Wij willen ze in dit korte herinneringswoord een plaats geven. De eerste drie zijn van oudere zendelingen der U. Z. V., in particuliere brieven geschreven en niet voor publicatie bestemd. Wij geven ze daarom, zonder den naam van de schrijvers te noemen.

„Derzulken is het Koninkrijk der hemelen" zegt onze Heiland; en dan spreekt Hij van de kinderen en dat bevestigt zich weer aan den geliefden ver-