Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEGEVENS BETREFFENDE DEN ARBEID DER NEDERLANDSCHE ZENDING

Vereenigingen ter behartiging van Algemeene Zendingsbelangen

a) Nederlandsche Zendings-Raad d) Nederlandsche Zendingsschool b) Nederlandsch Bijbelgenootschap e) Comité v. Nederl. Zend. Conf. c) Zendingsconsulaat f) Zendingsstudie-Raad

a) NEDERLANDSCHE ZENDINGS-RAAD

Gesticht 10 October 1929 te Amsterdam

1. Het Nederlandsch Zendelinggenootschap, gevestigd te Rotterdam: Dr C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, de Bilt; Ds Joh. Rauws, Oegstgeest; D. Crommelin, Aerdenhout; Secundi: N. Koomans, W. Frederiklaan 10, 's Gravenhage; Prof. Dr N. H. Swellengrebel, v. Vollenhovenlaan 16a, Aerdenhout; 2. Het Nederlandsch Bijbelgenootschap, gevestigd te Amsterdam: L. J. van Wijk, J. M. Molenaarsplein 20, Heemstede; 3. De Doopsgezinde Zendingsvereeniging, gevestigd te Amsterdam: Ds J. W. van Stuyvenberg, Nic. Maesstr. 98, Amsterdam Z.; 4. Het Java-comité, gevestigd te Amsterdam: H. Duijker, Amsterdam; 5. De Nederlandsche Zendingsvereeniging, gevestigd te Rotterdam: Ds B. J. C. Rijnders, Ministerpark 6a, Hilversum en J. J. Voortman, Noordsingel 97, Rotterdam C. 6. De Utrechtsche Zendingsvereeniging, gevestigd te Utrecht: Dr K. J. Brouwer, Oegstgeest en Dr J. F. Beerens, Ramstr. 11, Utrecht; 7. Het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, gevestigd te Amsterdam: Ds C. F. Westermann, Nic. Witsenkade 34, Amsterdam C. 8. Het Sangi- en Talaud-comité, gevestigd te Amsterdam: Dr F. }. Fokkema, Oegstgeest; 9. De Gereformeerde Zendingsbond, gevestigd te Utrecht: Ds W. Bieshaar, Beeklaan 389, 's Gravenhage; 10. Het Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, gevestigd te Zeist: P. M. Legêne, Zeist; 11. De Vereeniging tot uitbreiding van het Evangelie in Egypte, gevestigd te 's Gravenhage: Ds J. C. Schröder, v. Eeghenstr. 195, Amsterdam Z. , 12. De Zending der Gereformeerde Kerken (H. V.): Bs- JnL-Gr~van de n Brink, Z o n -eTK . Maan .s tr ; Jh 7/ fricAju, / Awui . 13. Het Centraal Comité voor de Zending der Indische Kerk, gevestigd' te Batavia: W. J. A. C. Bins, Weesperkarspel (buitengewoon lid); 14. De Zending der Gereformeerde Kerken: Ds W. Breukelaar, Santpoort en Ds D. Pol, Rijsoord (buitengewone leden).