Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam (1936), „Sandwijck", de Bilt, Tel. Utrecht 28070, Voorzitter. DsJ. Krüger (1937), Geref. Pred., Beverwijkerstraatweg, Castricum, Tel. 76, Vice-voorzitter; Sec. D. B.: Dr H. Kaajan, Mauritsstr. 83, Utrecht. Ds H. D. J. Boissevain (1935), „de Nye Wehme", Zeist, Tel. enz. zie boven, Secretaris. Jhr Mr K. J. M. Huydecoper (1935), Kroostweg 69, Zeist, Tel. 2361, Postrek.: zie boven, Penningmeester. A. J. C. van Seters (1935), Nassau Zuilensteinstraat 27, 's Gravenhage, Tel. 114599. Mevr. C. Gunning-de W ijs (1938), Oorspr.park 3, Utrecht, Tel. 12669. Ds B. J. C. Rijnders (1938), Ministerpark 6a, Hilversum, Tel. 4552; Secundus: een der andere Zendingsdirectoren. J. van Keulen (1936), Vredelaan 10, Laren (N.-H.). Mevrouw M. A. C. Schoch-van Hogendorp (1937), Willem Baren tzstraat 41, Utrecht, Tel. 12519. Dr H. Kaajan (1935), Geref. Pred., Mauritsstraat 83, Utrecht; Secundus : Ds D. Pol, Rijsoord. H. Duijker (1936), 2e Constantijn Huygensstr. 32, Amsterdam W., Tel. 83792. Jhr M. C. T. van Lennep (1939), J. F. Evertslaan 12, Bussum, Tel. 6415. Ds H. G. Steinberg (1939), tijdelijk p.a. Evang. Broedergemeente, Paramaribo (Suriname). Ds H. A. Wiersinga (1939), Ger. Pred., Cobetstr. 57, Leiden.

Administrateur: K. Schar ten, Wilhelminalaan 31a, Zeist.

Raadgevend College

a) leden benoemd door den Z.S.R.: Prof. Dr A. M. Brouwer (1937), Mengelberglaan 56, Utrecht. Prof. Dr H. M. van Nes (1935), Vree wijkstraat 8, Leiden. Prof. Dr A. van Veldhuizen (1935), Mr Moddermanlaan 36, Groningen. b) afgevaardigden van Corporaties en Zendende Kerken: Dr J. F. Beerens, Ned. Herv. Pred. (Utrechtsche Zendingsvereeniging), Ramstraat 11, Utrecht, Tel. 12918. Ds W. Bieshaar (Geref. Zendingsbond), Beeklaan 389, 's Gravenhage, Tel. 332008. Ds W. Breukelaar, Em. Geref. Pred. (Zendingsdeputaten der Generale Synode van de Geref. Kerken), Rijksstraatweg 84, Santpoort. Ds A. Brouwer Jz., Geref. Pred. (Deputaten der Geref. Kerken voor de Zending op Soemba), Singel 255, Zwartsluis. Ds Joh. Dam, Em. Ger. Pred. (Zendende Kerk van Delft), Bodegraven.