Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. OOST-INDIË

I. ZENDINGSRADEN IN NEDERL. INDIË

Nederlandsch-Indische Zendingsraad (in voorbereiding)

Centrale Raad op Java*)

opgericht 13 en 14 Maart 1930 omvattend den Zendingsraad (a) en den Javanenraad (b)

a) Zendingsraad

samengesteld uit die Corpor. en Kerken, die onder de Javanen arbeiden.

Dr B. M. Schuurman (N. Z. G., O.-Java), Malang, Voorzitter? secundus: C. W. Nortier, Malang. H. Bax (Salatiga-zending), Salatiga, Secretaris; secundus: K. Mittelstadt, Semarang (thans m. v.). J. Pik (N. Z. G., O.-Java), Malang; sec.: E. G. van Kekem, Modjowarno. Dr J. H. Bavinck (G. K., M.-Java ten Z.), Jogjakarta ; secundus: Ds A. Pos, Jogjakarta. N. Thiessen (Doopsgezinde Zending), Margaredja. J. van de Weg (N. Z. V., W.-Java), Djoentikebon; secundus: S. van der Linde, Cheribon. De afgevaardigden van het N. Z. G. vertegenwoordigen tevens het Java-comité.

b) Javanenraad

samengesteld uit vertegenwoordigers van de jonge Javaansche Kerken. Mas Drijo Mestoko (N. Z. G., O-Java), Modjowarno, Voorzitter. Mas Soleman (Salatiga-zending), Blora, Secretaris. Mas Tartib (Java-comité). Mas Samuel (Doopsgezinde Zending). Mas Wirjotenojo (G.K., M.-Java ten Z.).

Locale Zendingsraad te Makassar

Hierin werken samen: de Nederl. Zendingsvereeniging (Zuidoost-Celebes); het Nederl.Zendelinggenootschap (Poso); de Gereformeerde Kerken (Soemba); de Gereformeerde Kerk van Soerabaja (Makassar); de Gereformeerde Zendingsbond (Zuid-Midden-Celebes); de Chr. Gereformeerde Kerk (Mamasa); de Indische Kerk (Makassar en Timor). Voorzitten Secretaris: Ds A. Bikker, Mamasa (West-Midden-Celebes).

*) In de vergadering van dezen Centralen Raad fungeeren als Voorzitter en Secretaris bij afwisseling die van den Zendingsraad en den Javanenraad.