Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAZBLSCHE ZENDING op Zuidoost-Borneo Stand der Gemeenten op 1 Januari 1934 Stand der Scholen op 1 Januari 1934

s V Afname Toename tengevolge van Totaal Stand der gemeenten Aantal leerlingen Zondagsscholen NAMEN DER HOOFDPOSTEN S <*■> door doop van Heidenen fl zielental der gem. op 1 Jan. 1934 c V a jongens meisjes tl H ra — a EN VAN DE DAAR WERKENDE ZENDINGSARBEIDERS OP 1 JANUARI 1935*) w W O 0. CQ Zielental der g« op 1 Jan. overlijden uitsluiting vertrek volwassenen kinderen doop van kind< van Christen* e § C 0. O O T3 « 9 $ vestiging toename u E co fl avondmaalsgerechtigden -3 c ra u O. 0 O Q M <j "ra 0 ra < Christenen Heidenen Mohammedanei Christenen Heidenen Mohammedanei Totaal | aantal scholei aantal leerling j 851 19 130 4 35 1 95 14 837 455 15 ! 88 1 20 32 4 5) 145 1 130 K. Epple 1); G. Weiier; H. Weissinger, adm.; Mej. A. Epple, secretaresse 8 882 15 2 124 8 — 34 2 62 — 35 847 426 14 9 55 143 58 31 42 19 348 1 40 H. Göttin 342 6 570 12 3 17 6 2 18 — 20 14 — 584 258 75 6 27 207 40 20 40 8 1 47 G. Gerlach en G. Trostel 3 253 2 — 39 19 9 18 1 22 28 — 281 189 14 5 4 94 — Jl 15 124 1 20 W. Bigler 295 115 1 906 12 9 27 57 28 36 1 118 192 — 1098 660 20 2 71 81 41 49 48 5 2 S. Weisser; H. Roder, architect 509 Mandomai . 6 1053 17 _ 13 44 30 27 3 7 81 — 1134 602 90 8 86 167 102 58 78 18 1 100 E. Kühnle; Mej. H. Zimmer, directrice v. d. huishoudschool; — Mej. A. Eggenberger, leerares 156 5 511 8 1 18 89 69 18 — 16 165 — 676 340 77 5 23 80 16 18 10 9 1 45 W. Müller 581 15 1298 24 8 66 84 37 67 4 78 172 — 1470 825 104 11 74 265 58 67 88 29 8 295 K. Braun 482 8 583 10 — 68 33 16 22 — 1U 3 — 586 352 23 10 43 325 25 20 65 4 2 61 Fr. Schmid (m. v.); G. Baier (m. v.) en Ph. Hecker 246 135 4 507 7 — 3 181 8 12 2 31 224 — 731 415 189 5 65 126 13 26 14 2 5 G. Bar (m. v.); H. Haffner 377 89 Kasoengan (Katingan) , . 2 170 — — 33 6 1 15 — 33 22 — 192 — 82 7 18 213 62 18 49 17 3 H. Scharer 14 273 80 Kandan (Mentaja) 2 282 2 — 7 9 3 11 — 4 18 — 300 140 30 6 25 115 71 13 35 2 W. H. van den Berg (m. v.) en G. F. C. Bakker Nangaboelik(Kota-Waringin) 3 223 3 — 3 2 1 8 1 6 12 — 235 139 35 6) 1 10 L. Walter en (tijd.) H, Schweitzer 171 171 — 171 139 36 1 7 37 — 10 11 — 65 1 30 H. Bart 4) 4) Totaal 64 8089 131 23 548 542 204 321 15 673 1102 49 9142 4940 804 76 586 1854 506 373 495 129 3943 30 1197

*) De post Pahandoet is opgeheven ; Zend. H. Jeschawitz blijft daar voorloopig nog wonen ; in 1934 werd te Moeara Teweh een nieuwe post geopend, alwaar Zend. W. Zimmer werkt. — **) Hier is gevestigd de opleidingscursus voor inlandsche voorgangers; deze telt sedert medio 1932 vijf leerlingen. — 1) Voorzitter der Conferentie van Zendelingen op Borneo. tevens directeur van den opleidingscursus voor inlandsche voorgangers. — 2) De bijpost Dadahop met 93 gemeente-leden, vroeger behoorend tot den post Mengkatip. ressorteert thans onder Koeala Kapoeas. — 3) Pahandoet werd als hoofdpost opgeheven; de gemeenten ressorteeren thans onder Pangkoh en Koeala Koeroen. — 4) Hier werd een nieuwe arbeid begonnen onder Chineezen en Maleiers. — 5) Waarvan 15 j. intern. — 6) Waarvan 4 j. en 4 m. intern. —