Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. ANDERE LANDEN

ZENDENDE CORPORATIES

1. Vereeniging tot uitbreiding van het Evangelie in Egypte (erkend bij K. B. d.d. 10 Mei 1886, no 29 en bij dat d.d. 2 Febr. 1915, no 29)

opgericht 1 April 1886 i); gevestigd te 's Gravenhage.

Bestuurt Ds A. }. A. Vermeer, Doorn, Eerelid.

Ds W. van Limburgh, v. Breestraat 45, Amsterdam Z. (tel. 28611), Voorzitter; Ds P. de Haan, Lange Winkelstraat 5, Antwerpen (tel. 30133), Secretaris; H. J. de Jong Schouwenburg, Keizersgracht 583, Amsterdam C. (Postrek. 13730), Penningmeester? Jhr Dr L. H. Quarles van Uftord, Maliebaan 34, Utrecht; Mej. M. D. van Hoogstraten, Parklaan 6, Zeist; Mevr. A. de Haan-Gratama, den Dolder ; F. Th. Pahud de Mortanges, Schalkhaar bij Diepenveen; Ds }. C. Schröder, van Eeghenstr. 195, Amsterdam Z.

Vertegenwoordiger: F. P. de Haan, Oosterwierum (Fr.), postbestelling Mantgum (Fr.), Postrekening 49703.

Organen: Tweemaandelijks verschijnen de „Berichten"; Red.: Ds P. de Haan, Lange Winkelstraat 5, Antwerpen; Adm.-adres: Bureau der Egypte-zending, Keizersgracht 583, Amsterdam C. —Maandelijks: „De Egypte-cent" (oplage 2400 ex.), orgaan van de Kinder-zendingsver. „Egypte" (opgericht 19 Juni 1898).

Deze Kinder-zendingsvereeniging — le Secretaris: Joh. v. Noort J.Jzn, Nassaukade 69, Amsterdam West — kon in 1933 een bedrag van f 2000.— aan den penningmeester afdragen.

Arbeidsveld: Calioub en Barrage in Egypte. — Zendeling P. Bijl te Calioub werkt onder Kopten en Mohammedanen. Aldaar is een Holl. Zendingsschool; eveneens is er een te Barrage.

Geldmiddelen: zie de desbetreffende staat achterin vóór de adreslijst.

2. Vereeniging t Het Evangelie in Spanje

gevestigd te Amsterdam.

(erkend bij K. B. d. d. 3 Oct. 1900, no 36, bij dat d. d. 20 Aug. 1901, no 38 en bij dat d. d. 26 April 1932, no 6)

Bestuurt Prof. Dr J. A. Cramer, Bilthoven (Postrek. 33669), Voorzitter; Jhr Dr M. F. van Lennep, van Haemstedelaan 15, Aerdenhout bij Haarlem (Tel.26367; Postrek. 28971), Secretaris-penningmeester; Ds A. J. Splinter, Oldemarkt (Postrek. 83597); Ds F. A. Visser, Cadzand Z. (Postrek. 60918); Ds S. R. Hermanides, Ooy bij Nijmegen (Postrek.

*) Daarbij werd de te Calioub in 1874 door Ds Witteveen van Ermelo aangevangen zendingsarbeid overgenomen.