is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB MOEDER VAX NAPOLEON I.

zijne inscheping naar Engeland. Eindelijk vinden wij hen te Ajaccio terug, waar zij hare bevalling afwachtte.

Napoleon zou niet als een gewoon sterveling ter wereld komen.

Volgens een kroniekschrijver verscheen den 8 Augustus 1769 een komeet aan den hemel; voor bet bloote oog eerst in September in al zijne heerlijkheid zichtbaar. Volgens het volksgeloof was hij de voorbode van de geboorte van een groot man.

Zonderling is ook de droom, die ons van Frederik de Groote wordt medegedeeld. Den 6 Augustus 1769 was hij nauwelijks goed ontwaakt, of hij vertelde, dat hij in een droom de ster van zijn koningrijk en van zijn genie schitterend en hoog aan den hemel gezien had. Terwijl hij haren glans en hare hoogte bewonderde, verscheen boven haar een andere ster, die de eerste in luister overtrof. Tusschen de beide sterren ontstond een verwoede strijd. De eerste verbleekte en bereikte bijna den grond. Maar de kamp werd nog hevig en lang voortgezet. Eindelijk hernam zijne ster weer hare plaats, en schitterde aan 's hemelstrans, terwijl de andere verdween. Ligt in dit beeld niet de geschiedenis eener geheele eeuw?

Den 15 Augustus 1769 vierde Ajaccio feest. Alles was in feestdos. Gold het niet de viering van MariaHemelvaart! Onder de vromen, die ten bedehuize opgaan, vinden wij ook Letizia Buonaparte met den zesjarigen Joseph Fesch aan de hand. Dat die vrouw in de liefde en hoogachting der bevolking deelt, dat vertolken ons de woorden, waarmede voor haar ruim baan gemaakt wordt: „Place a la Signora, place a Madame Buonaparte." Daar knielt zij neder, maar gevoelt tevens de eerste weeën. Er is geen oogenblik te verliezen. Zij spoedt naar huis, en nauwelijks daar gekomen bevalt zij,