Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handelingen rondom üoermond.

HERTEN, MERUM EN OOL

„Herten, Merum en Ooi, drie durpe en mer eine pastoor", luidt het spreekwoord , waardoor men den innigen hand, die deze drie dorpen , vlak bij Roermond gelegen, verbindt, wil doen uitkomen. Men kon er bij voegen, dat de dorpen slechts ééne kerk met Sint Michael als patroon, één burgervader, één school, één schoolhoofd hebben. Wel is er door den loop der tijden, in de ligging der drie dorpen ten opzichte van den grooten verkeersweg te water, de Maas, groote verandering gekomen. In vroegeren tijd waren het drie plaatsjes, aan den oever der Maas gelegen. De grillige rivier heeft zich echter van Merum afgewend, heeft dan haar oud bed beoosten den Isabellagreend verlaten, om meer op Beegden aan te stroomen, zocht het oude Ooider huisje weer op, om dan, Herten zelf ontwijkend, regelrecht naar de Roerstad te snellen door de laag gelegen landen.

Toch heeft ze vroeger dicht langs Herten gestroomd. De hooge oevers van de gegraven Hambeek en het Schoor tot aan de eerste huizen van Herten, bestaan geheel en al uit aangespoeld, scherp zand. Bij den aanleg van den toren der waterleiding kon men nog de opeenvolgende aangeslibde lagen tot op vijf en meer meters diepte volgen.

Nog kan men aan den kort ineengedrongen vorm van Herten zieD, dat de eerste bewoners, bevreesd voor den alvernielenden waterwolf, de hoogte gezocht hebben.

Sluiten