is toegevoegd aan uw favorieten.

De revue der sporten jrg 3, 1909, no 27, 17-11-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REVUE DER SPORTEN

425

De Amsterdamsche Athleten-club „Kracht door Oefening" welke 27 November haar MV.-jarig bestaan herdenkt.

In do eerste rij vindt men van links naar rechts dc volgende bestuursleden : J. Roos (Comm. , de tweede persoon is T. de Wit -stidrter der club) de vijfde J. Waterman, (penninem. en instructeur tcwichlheffen\ de zesde J. v. Moppes (voorz. U-vu* instructeur worstelen), dc achtste J. bmmerik (comm.). m de tweede rij ziet men op de vierde plaats J. 1'redrikstadt (secr.).

van dergelijke besprekingen zijn, dat men komt tot de oprichting van een soortgelijken bond als die in de hoofdstad, welke, het dient erkend te worden, der Krachtsport van buitengewoon veel nut. is.

Kracht door Oefening.

Kracht door Oefening, de bekende Amsterdamsche Athleten-Club zal 27 November in het gebouw Plancius haar i4Y3-jarig bestaan herdenken. Waar de club onder leiding staat van mannen als van Moppes voor het Worstelen en Waterman voor het Gewichtheffen, daar mag het geen verwondering baren, dat deze vereeniging het tot een mooie hoogte heeft gebracht. Hiervan zal de uitvoering in Plancius voorzeker het voornaamste bewijs leveren.

De Districtwedstrijd in Worstelen en Gewichtheffen Zaterdag en Zondag 1.1. te Amsterdam.

In Plancius zijn Zaterdag en Zondag de gewichtjes weer in de hoogte gegaan,

Eenige winnaars op den Districtwedstrijd, welke Zaterdag en Zondag in het gebouw „Plancius" te Amsterdam plaats vond.

1. J. Loicnz (Sandow—A'daml, ie prijs ie Afd. Worstelen midden gewicht.

2. H. v. d. Putten . Hercules—A'daml ie prijs ie Afd. Worstelen zwaar.

3. C. v. Ecleren .Sandow—A'dami, ie prijs ie Afd. Worstelen Licht gewicht, 4. Dorregeest, de geweldige athleet, die den eersten piijs behaalde

ie Afd. Gewichtheffen.

hebben de Amsterdamsche athleten elkaar kamp gegeven op de mat. Er was veel belangstelling, en de vereeniging Sandow, welke de wedstrijden uitschreef , mag met voldoening op de afgeloopen dagen terugjzien. Uitslagen, lezer, uit¬

slagen zijn er zooveel, dat wij ze onmogelijk gedefinieerd kunnen opgeven. Wij zullen ons daarom dan ook tot het voornaamste bepalen. Er werd in twee afdeelingen geworsteld. In de tweede werd voor licht gewicht P. Eillenbrecht van D. O. K. te Amsterdam overwinnaar, terwijl voor midden en zwaar respectievelijk G. v. d. Borch van het Amsterdamsen Sandow en K. Sint van Achilles te Zaandam in de eerste rij bleven. C. van Ederen van dezelfde club won het worstelen licht, J. Lor enz van Sandow het midden en H. v. d. Putten van Hercules te Amsterdam won het zwaar gewicht. In de eerste afdeeling Gewichtheffen was natuurlijk, zooals gewoonte is, de reus Dorregeest de primus.

C, Houttuin & Co., Arnhem,