is toegevoegd aan uw favorieten.

De revue der sporten jrg 6, 1913, no 44, 18-03-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

683

Het Nederlandsche elftal tegen Engeland vastgesteld. — De Ned. Elftal-Commissie heeft flink ingegrepen. — Francken, de Wolff, Bonman en Jur. Haak gepasseerd. — D. Kessler, T. Kessler, Boulmy en Westra van Holthe als plaatsvervangers.

(Van links naar rechts: Vos (links binren), v. Breda Kolff (rechts-buiten), De Korver, (spil en aanvoerder), Gobel (doel), Bosschait (achter), Westra van ' Holthe, onzenieuwe international (rechts-binnen), Bouvy (rechts-buiten), T. Kessler (midden), D. Kessler (midden-voor), Wijnveldt (achter) en Boutmy (midden).

| Engelsche oefenmeesters over ons voetbalspel, f

Hoe het voetbal in Holland te verbeteren ? Dit is de aanhef van het artikel, dat de trainer van H.B.S., J. W. Julian zoo welwillend was ons te zenden. Allereerst moeten de voetballers, vóór zij het veld betreden om in een spel mee te doen om het met een Engelsche uitdrukking duidelijk te maken in „the pink of condition" zijn. En dit kunnen zij niet tenzij zij goed getraind zijn. Maar de doorsnee-Hollander wil zijn wekelijkschc match zonder drie of vier uur training gedurende de week, hetgeen toch zoo uitnemend voor hem zou zijn. Met deze drie of vier uur training bedoel ik niet het eeuwig-durende doeltrappen, hetgeen wij hier op de velden zoo gewend zijn te zien. Geef dit middel toch op, en begin met iets anders, dat zeker uw spel zal verbeteren. Leg u b.v. toe op sprinten om uw snelheid te verbeteren of op den langen afstand om uw uithoudingsvermogen te verbeteren. Als ge u evenwel voorneemt volgens deze gegevens te werken, vergeet dan vooral een 20 min. of een half uur hardloopen niet. Ge moet u den eenen dag trainen en uw baloefening een andere houden, en ge zult spoedig hier de groote voordeelen van ondervinden.

Als ge geen gelegenheid hebt om op het veld te trainen, dan kunt ge u zelf in conditie houden door thuis een kwartier achter elkaar touwtje te springen, dit b.v. vier avonden in de week. Het zal uw adem en uw spieren in goede conditie houden. Voor alle spelers en voornamelijk voor een doelverdediger is bal-punching een prachtige oefening, het geeft volhardingsvermogen, en is bijzonder goed om de ademhaling te verbeteren en leert iemand om snel ter been te zijn. Nu kom ik tot baloefcning. Hierin ligt volgens mijn overtuiging de grootste hinderpaal voor de verbetering van het voetbal van de jonge Hollanders. Er bestaat al veel te veel baloefening en dan nog van verkeerd gehalte. Natuurlijk moet er baloefening zijn, maar op een wijze, waaidoor de speler oefening heeft en tegelijkertijd zichzelf onderricht in de hooge kunst van het spel. En dit kan hij doen als hij zich aan de volgende oefeningen wil onderwerpen. Beoefen doelschoppen met beide voeten. Beoefen zoo hard mogelijk te loopen met een bal voor de voeten, terwijl men den bal zoo dicht mogelijk bij den voet moet houden. Men wordt slechts door veel oefening een vakkundige en men leert de controle over den bal. Beoefen voorts nauwkeurig passeeren in de vaart. Er is bijna niets nut¬

tiger bij het voetbal dan een handig trapper te zijn, dit eischt ook een groot deel oefening, maar het is een onschatbaar bezit voor ieder speler. Leer dit dus met iederen voet te doen. Vleugelspelers moesten zich meer op het nemen van hoekschoppen toeleggen en trachten den bal zooveel mogelijk in de nabijheid te mikken van den versten binnen-voorwaarts. Dan dient meri hard te loopen met den bal en in volle vaart te centeren, dit natuurlijk eveneens voor vleugelspelers. De achterspelers moeten lang het schieten beoefenen, teneinde het goede richten

W. Julian, de trainer van H. B. S. (Den Haag), de zoon van den bekenden H. F. C.-trainer Julian.

C. Houttuin & Co., Arnhem.

DE REVUE DER SPORTEN.