is toegevoegd aan uw favorieten.

De revue der sporten jrg 20, 1927, no 26, 21-02-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REVUE;DER SPORTEN.

415

Burger als voorzitter der Technische Commissie te velde trok alleen omdat de heer Burger, naar sprekers meening, niet in alle opzichten correct had gehandeld bij de training van Kreigsman. Zelfs al zou hier de heer Burger volkomen hebben gefaald dan zou dat geen reden mogen zijn om iemand, die zóó doorkneed is in de technische zaken van de athletiek als juist de heer Burger, buiten de Technische Commissie te houden.

(Wij onderschrijven de laatste opmerking van onzen medewerker ten volle: de Unie heeft Burger, vooral in den tijd die komt, hard noodig. Maar we hebben niettemin de overtuiging, dat óók de, door den schrijver bedoelde, Haagsche spreker het Uniebelang meende te dienen door te pleiten voor niet-verkiezing. De „quaestie" is echter, naar wij vertrouwen, dezer dagen reeds bijgelegd!

Red. R. d. S.).

Sportnieuws

uit binnen- en buitenland.

De Arnhemsche tweede klusser N. V. B., Hertog Hendrik, heeft eeuwig en altijd pech. Eerst met haar speelveld: H.H. verhuisde telkens weer, speelde op „Zonneweelde", dat als „Modderweelde" beter was aangeduid, speelde op den „Waterberg", waar het zoo droog was, dat men het „Stofberg" doopte, was toen tijdelijk terreinloos en „leende" vorige week van Vitesse het Vitesseveld. Prompt twee uur, toen de toeschouwers binnen waren en de penningmeester tevreden naar de recette keek, kwamen er twee deurwaarders, die de recette in beslag namen ingevolge een gerechtelijk vonnis en de rampzalige penningmeester kon toen den wedstrijd aanschouwen, waarin de H.H.-ploeg ook al pech had, 0—0 speelde, een penalty miste en muurvast op de onderste plaats raakte. Als je ook eenmaal pech hebt

Op het eerstvolgend Olympisch Congres zal Amerika verzoeken de Olympische Spelen 1932 niet te Los Angelos, maar te Washington te mogen organiseeren, omdat daar in dat jaar groote feesten ter viering van de 200ste herdenking van George Washington's geboortejaar gevierd worden. Aan de oevers van den Potomac zal een Stadion voor 100.000 bezoekers gebouwd worden.

Blijkens een mededeeling van Karei Lotsy op de vergadering der W.E.K. (vereeniging van West. Eerste Klascsers N.V.B.) heeft de Techn. Comm. van den N.V.B. het plan om de Olympische voetbalelftallen in September a.s. te laten deelnemen aan het Zilveren Bal-tournooi.

De Ned. Tawn Tennis Bond wil in den winter 1927—'28 een oefenmeester uit de klasse van Kozeluh, Najuch, Burke eji. engageeren om onze Olympische tennisploeg (vier dames en vier heer en) te trainen.

DEN RAAG

^ BIJENKORF

AMSTERDAM — DEN HAAG

UIT DE ZWEM WERELD.

Woensdagavond J.l. hield de Amsterd. Dames Zwemclub een puik geslaagden wedstrijd in de Bad- en Zweminrichting Heiligenweg. Onze fotograaf nam eenlgroepje prijswinsters met de eminente Rotterdamsche leidster mevr. Braun en een drietal navolgelingen van

wijlen Diogenes in zijn ton. V. I. n. r. in de tonnen Leenheer, Köper en v. d. Bosch, op de tonnen Marie Baron en Zus Braun, er achter mevr. Braun, mej. van Oort, mej. De Jel en mej. Baumeister.