Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Voetballet tot [Golfspelet

Vit de sportc&rrière ©ara den 1 O Aj&aled F. W. de H&am O !

■Illllllin

IIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Het is een voorrecht eens te kunnen praten met iemand, die een expert in een bepaalde tak van sport is.

Maar soms zit er méér bekoring in een anderen sportman, die nóg geen expert is, die het wel en graag hoopt te worden, die nog niet zoo heel lang geleden met een sport in kennis kwam en er door gepakt is.

Die zóó sterk in haar greep is gekomen, dat hij op een gegeven moment zich laat ontvallen, dat voor golf — want het ging over golf — nooit een sport zóó fanatiek door hem beoefend werd.

En dhr. F. W. de Haan — in voetbalkringen nog altijd welbekend door zijn virtuoos spel in de glorieuze Ajax-kampioenschappen van 1917 tot 1919 — de dupe van dit eerste éénkoloms tweegesprek, voegt er meteen haastig aan toe, dat ook hij meende, dat golf dè alleenzaligmakende sport was der rustige gezeten burgers, de gemoedelijke sport der mannen van „50 and up".

Over de landsgrenzen — in België — zou hij er achter komen, dat hij zich schromelijk vergiste. Zijn cricket tijd voor de Royal British Sportclub nam een einde, toen die club met terrein-moeilijkheden te kampen kreeg.. De cr'ckctcaptain vroeg of hij geen lust had in golf. En, nou ja, vooruit, de cricketer ging golfen. Zonder enthousiasme, met al zijn vooroordee- -f len en een flinke portie geringschatting. ;

Die geringschatting hield stand tot de eersten zwaai met een golfclub.

De vooroordeelen hielden het niet j veel langer uit. «'

En het enthousiasme, dat zoo grondig ontbroken had als maar mogelijk was, dat enthousiasme kwam in volle glorie aan den dag.

Tegenover me zit een verwoed cricketer, die eens een keer achteloos een golfclub hanteerde en vertelt mij m bloemrijke taal de bekoorlijkheden èn de moeilijkheden — de laatste vooral — van het golfspel.

Hij vertelt van zijn entree in de Watcrloo-golfclu-b, hij vertelt dat je, na de professional-les veel, héél veel I „practice" moet doen. Hij vertelt van l H c n r y C o 11 o n, den Britschen | open kampioen. Cotton is als trainer * aan de Waterloo Golfclub verbonden. §§

Deze man, die het zóó ver gebracht heeft, oefent nog eiken dag een paar uur, speelt eiken dag een ronde; 's winters kan hij soms uren lang staan putten om met dikke handen van de kou, en een rug, die niet wil wat hij wil, het clubhuis binnen te komen.

Onze zegsman raakt niet uitgepraat.

„Golf kan altijd, overal en op vele manieren gespeeld worden. In den zomer, en — met een rooden bal — in winter en sneeuw; alléén, met z'n tweeën, met z'n vieren; in Saragossa en in Tokio, in Australië en aan de Middellandschc zee. En doordat ieder speler zijn handicap heeft, die internationale geldigheid bezit, kan je overal met den tegenstander een partij spelen, die een zuivere krachtmeting is."

We praten over golf in Nederland, dat achter is; over Engeland en zijn golf-widows; over Amerika waar jc uit de bus kunt stappen ergens langs den weg om voor 25 dollarcent „a bucket of balls" weg te slaan.

We praten en praten en dan krijg ik langzamerhand het idee, dat ik tóch tegenover een expert zit. En ik leg beslag op een foto en neem — op het nippertje — afscheid van den golf geestdrift e 1 i n g F. W. d: Haan.

Gelukkige golfers van de Waterloo-club na hun overwinning bij de mterclubwedstrijden van België; tweede van rechts dhr. F. W. de Haan, daarachter de president der club dhr. Seeldrayers, meer bekend als voorzitter van den Belgischen Voetbalbond.

HILLMAN-MINX-

1 1 „DE ENGELSCHE KWALITEIT WAGEN"

I I BENZINEVERBRUIK 1 LITER OP 13 K.M.

GARAGE STALLING VOOR 150 AUTOMOBIELEN

BILLIJK TARIEF

N.V. POTTERS AUTOMOBIEL IMPORT, Dan. Willinhplein 8-24, AMSTERDAM-Z. - TELEFOON 90123 (31ïjnen)

971

Sluiten